ZEKA SORULARI . . .
S.1 . . .
. . .

9 Noktayı 4 doğru ile birleştirebilir misiniz?. (doğruları çizerken elinizi hiç kaldırmadan)

S.2 . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

16 Noktayı 6 doğru ile birleştirebilir misiniz?. (doğruları çizerken elinizi hiç kaldırmadan)

S.3.
2,4,5,9 litrelik kaplarınız var. Bunlardan 9 litrelik olanı su ile dolu.
Bu 9 litrelik suyu en az hamlede 3 litrelik üç parçaya bölün


S.4
Aşağıdaki şekildeki sekiz boş kutuya ilk sekiz tek asal sayıyı öyle yerleştirin ki her kenardaki sayıların toplamları bibirine eşit olsun.
Sayılar:3,5,7,11,13,17,19,23S.5
0'dan 8'e kadar bütün rakamları eşitliği doğrulayacak biçimde boşlukların içine yerleştirin.Her bir rakam yalnızca bir kez kullanılacak

S.6
1'de 9'a kadar olan rakamları boşluklara yerleştirerek eşitliği kurun. Bütün rakamlar yalnıca bir kez kullanılacaktır. İşlemler soldan sağa teker teker yapılacak(matematik ilkelerine uyulmayacak).Soldan sağa devam eden her işlemin sonucu bir tam sayı.
__-__/__+__/__+__/__x__-__=72
S.7
0'dan 14'e sayılar, şu üç gruba ayrılmış:

Grup A: 0, 3, 6, 8 ve 9.
Grup B: 1, 4, 7, 11 ve 14.
Grup C: 2, 5, 10, 12 ve 13.
Buna göre 15, 16 ve 17 hangi gruplara dahil edilmelidir?


S.8
Manavın iki kefeli bir terazisi ve 4 adet farklı ağırlığı var.O, bunlarla 1 kilodan 40 kiloya kadar herşeyi tartabiliyor.Manavın elindeki 4 farklı ağırlık nelerdir?

S.9
1-9 rakamlarını yalnız birer kere kullanarak değerleri eşit iki çarpım yaratmak mümkündür:
532*14 = 98*76
Bu çarpımların değerleri ise 7448.
Şimdi 0-9 rakamlarını kullanarak en yüksek çarpım değerini verecek bir örnek bulun.


S.10
BİR, ÜÇ, BEŞ, SEKİZ, ONÜÇ, ?
? yerine ne yazılmalıdır.

S.11
Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?
CA,UB,AR,İS,AY,?,EM

S.12
Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir?

Pİ,SI,ÇA.PE,CA,?,PR

S.13

Beyaz
Siyah
Sarı
Kırmızı
Mavi
em
im
?
ıp
asS.14

Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır
2,8,6,4,4,7,?,9
S.15
YÜZSÜZLÜK+BİKİNİ=102
BETON+KEMERALTI=16

İse;

EKONOMİ +BUNALTICI =?

S.16

Aşağıdaki şekilde 19 daire var.Bu daireleri 1,2,3,...,19 sayıları ile öyle doldurun ki yatay veya çapraz her sıranın içerdiği sayıların toplamı eşit olsun.
Not:Her yatay veya çapraz sıranın içerdiği daire sayısı farklı (3,4,5) olabilir, fakat yine de dairelerdeki sayıların toplamı eşit olmalı.S.17

9 nokta, şekilde görüldüğü gibi her biri 3 nokta içeren 3 satıra yerleştirilmiştir.Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?S.18

1 ile 15 arasındaki sayıların tümünü aşağıda gördüğünüz dairelere öyle yerleştirin ki her daire, altında bulunan iki dairedeki sayıların farkını içersin.S.19
? Yerine ne yazılmalıdır.

OK + AK = 13
ŞT + KM = 13
MT + EM = 13
pi + pr = 8
sı + ci = 8
ça + ca = 8
NN + pe = ?

S.20 YÜZ KARPUZ

Yüz karpuz, dokuz günde –her gün tek sayıda kesmek koşuluyla- nasıl kesilir?S.21 Soru işareti yerine ne gelmelidir

3 5 6 8 14 18 21 ?

S.22

72 : şi
45 : kş
34 : zt
23 : iç
77 : buraya hangi harfler gelmelidir?


S.22

Aşağıdaki hangi sayı grubu, diğerlerinden farklıdır?

a) 300-20-6
b) 300-100-26
c) 3-100-26
d) 3-120-6cevaplar
Cevap 1Cevap 2Cevap 3

6 hamlede şu şekilde bölünebilir:
9 5 4 2----------0)9 0 0 01)5 0 4 02)3 0 4 23)3 2 4 04)3 5 1 05)3 3 1 26)3 3 3 0Cevap 4
Cevap 5Cevap 6

8 - 2 / 3 + 6 / 4 + 9 / 1 x 7 - 5 = 72


Cevap 7

Sayılar şu şekilde gruplanmış:
Grup A: Yalnızca eğri çizgilerle yazılan sayılar.
Grup B: Yalnızca düz çizgilerle yazılan sayılar.
Grup C: Hem eğri hem düz çizgilerle yazılan sayılar
Buna göre 15,16 ve 17, sırasıyla C,C ve B gruplarına aittir.


Cevap 8

Bu dört ağırlık:
1,3,9 ve 27 kiloluk ağırlıklardır.


Cevap 9

915 * 64 = 732 * 80
Çarpım değeri:58560


Cevap 10

Birinci terim hariç her terim, kendinden önceki terimlerin hepsinde toplam kaç harf olduğunu veriyor.
Buna göre cevap, ONYEDİ.


Cevap 11

Harfler, Ocak'tan başlayarak sırasıyla ayların 2. ve 3. harfleri.Buna göre cevap, Haziran kelimesinin 2. ve 3. harfleri olan AZ.

Cevap 12

Harfler, Haftanın günlerinin ilk ve son harfleridir. Cevap:

Cevap 13

Her rengin altındaki ifadeler, üsttekini pekiştirmek için kullanılan ektir.Yani Bembeyaz, kıpkırmızı.. gibi.

Buna göre cevap, sarıyı pekiştiren ap'tır.Cevap 14

Bu dizideki kurala göre soru işareti kaç olmalıdır
Sorudaki HARF sayıları yazılmıştır. Cevap kaç=3 tür.

Cevap 15

Kelimelere dikkat rakamlar içerisindedir.
Cevap 16’dır


Cevap 16Cevap 17Cevap 18Cevap 19

Soru işaretinin yerine 8 gelmelidir.
Çünkü:
Ocak (1) + Aralık (12) = 13
Şubat (2) + Kasım (11) = 13
Mart (3) + Ekim (10) = 13
Pazartesi (1) + Pazar (7) = 8
Salı (2) + Cumartesi (6) = 8
Çarşamba (3) + Cuma (5) = 8
Nisan (4.ay) + Perşembe (4.gün) = 8


Cevap 20

"YÜZKARPUZ" 9 harfli olduğu için her gün bir harf kesilir ve sonuca ulaşılır.


Cevap 21
Sayıların rakam değeri 1 artarak devam etmektedir.
3=Üç-2
5=Beş-3
6=Altı-4
8=Sekiz-5
14= On Dört-6
18=On Sekiz-7
21=Yirmi Bir-8
?=………..-9
?=Yirmi Dört-9
Cevap:24

Cevap 21

72 (yetmiŞikİ : şi
45 (kırKbeŞ : kş
34 (OtuZdörT : zt
23 (YirmİüÇ : iç
77 (YetmiŞyedİ : şi

Doğru cevap : şi


Cevap 21

Cevap b dir.
Diğerleri üç yüz yirmi altı olarak okunur