Biz dünyadan gider oldu & kalanlara selam olsun
Bizim için hayır dua & kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi & söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi & soranlara selam olsun

Tenim ortaya açıla & yakasız gömlek biçile
Bizi bir asan veçhile & yuyanlara selam olsun

Dünyaya gelenler gider & hergiz gelmez yola gider
Bizim halimizden haber & soranlara selam olsun

Miskin Yunus söyler sözün & yaş doludur iki gözün
Bilmeyen ne bilsin bizi & bilenlere selam olsun