Sweet Dreams (Türkçe Çeviri)

Marilyn Manson

İlk kısım : [ Sweet dreams are made of this Tatlı rüyalar bundan yapılır Who am I to disagree? Ben kimim ki karşı çıkayım? Travel the world and the seven seas Dünyayı ve yedi denizi dolaştım Everybody's looking for something. Herkes bir şeyler arıyor ] Nakarat : [ Some of them want to use you Bazıları seni kullanmak istiyor Some of them want to get used by you Bazısı senin tarafından kullanılmak Some of them want to abuse you Bazıları seni kötüye kullanmak istiyor Some of them want to be abused Bazısı da kötüye kullanılmak ] İlk kısım tekrar.. I wanna use you and abuse you Seni kullanmak ve kötüye kullanmak istiyorum I wanna know what's inside you Senin içinde ne olduğunu bilmek istiyorum Hold your head up, movin' on Kafanı yukarı kaldır, ilerliyoruz Keep your head up, movin' on Kafanı yukarda tut, ilerliyoruz