Çarşamba Caddesi’nin Haliç yönünde bir evin altında bulunan sarnıcın ismine Bizans kaynaklarında rastlanmamaktadır. Bununla beraber, yapı üslubuna dayanarak Kommenoslar dönemine (1057-1185) tarihlendirmek yerinde olacaktır. Sarnıcın ana mekânı 18x8 metre ölçüsündedir. Birbirine eşit olmayan sütunlarla 3 nefe ayrılmıştır. Birbirlerine kemerlerle bağlanan 4’er sütunluk 2 dizi görülmektedir. Bu sütunların bir kısmı granit, bir kısmı da mermer olup, yükseklik ve gövde çapları birbirlerinden farklıdır. Bazılarının üzerinde haç monogramları bulunan başlıklar ise iyon üslubunda veya impostu anımsatacak biçimdedir.