Milli Savunma Bakanlığının Görevleri...
(31 Temmuz 1970 Tarihli ve 1325 Sayılı "Millî Savunma Bakanlığı Görev ve
Teşkilâtı Hakkında Kanun")

1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,

2.Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre :

a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

b. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

c. Harp sanayii hizmetlerini,

d. Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

e. İnşaat, Emlâk, İskân ve Enfrastrüktür hizmetlerini,

3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.