Fantazi İplik Çeşitleri
Fantazi iplikle renk efektli fantazi iplikler ve yapısal efektli fantazi iplikler olarak sınıflandırılabilir.

Renk Efektli Fantazi İplikler

- Melanj İplik :
Farklı renklerde liflerin karıştırılması ile oluşan renkli ipliğe melanj iplik denir. Karıştırma işlemi ya harman bölümünde ya da eğirme sırasında olur.
- Vigoruex (vigure) İplik :
Liflerin şerit halinde boyanması ve farklı renklere sahip şeritlerin iplik makinesine beslenmesi sonucu elde edilen ipliklere vigure iplik denir.

- Muline İplik :
Farklı renkte ipliklerin birbirine bükülmesiyle oluşan renk efektli ipliğe muline iplik denir.

- Marl İplik :
Farklı renkte veya parlaklıkta iki ayrı fitilden eğirilmiş iki tek kat ipliğin bükülmesi ile elde edilen kamgarn iplik çeşidi tek marl ipliği denir. Tek marl ipliklerinin katlı bükülmesi sonucu çift marl ipliği elde edilir. Değişik renkli veya farklı boyama özellikli iki tek kat kontinü fılamentin katlanması ile de marl efektli filament iplik elde edilir.

Yapısal Efektli Fantazi İplikler :

- Bukle İplik : Üç katlı iplikten oluşur. Küçük sıkı halkalar geniş aralıklarla iplik gövdesinden dışarıya doğru çıkar.

- Tüylendirilmiş İplik : Ştapel lifli iplikte yüzeydeki liflerin fırçalanmış yumuşak ve kabarık bir efekt verilmiş halidir.

- Şönil İplik : Kadifemsi ve tüylü yüzey kazanılması için çekirdek iplik üzerine katlı lif yerleştirilmiş ipliktir.

- Türbişon İplik : Gevşek bükümlü ve çok bükümlü ipliğin bir arada bükülmesinden elde edilir. Değişik numaralı iplikler beraberce bükülürken ince numaralı iplik kalın numaralı ipliğin etrafına sarılır.

- Flok İplik : Katlı iplikte düzgün aralıklarla yuvarlak gövde de ana iplik bükümü ile tutulmaktadır.

- Buket İplik : Az bükümlü iplik, düzgünsüz olarak ince ve kıvrak iplikle yapılan halkalarla ana ipliğe bağlantılıdır.

- Nope İplik : İplik üzerindeki rasgele aralıklarla yuvarlak lif demetleri kumaş üzerine uygulanır. Nope veya yapay lif ile bükülür.

- Kabarık İplik : Çok katlı iplikte ipliğin birisi diğeri üzerine sarılırken bazı yerlerde sarım fazla olur ve kabarıklık meydana gelir. Ana iplikte düğüm efekti ortaya çıkar.

- Ratin İplik : çekirdek iplik pürüzlü yüzeyli ve bu ipliğe kısa aralıklı küçük halkalı ikinci ipliğin bağlantısı.

- Çekirdek İplik : İnce yuvarlak veya oval kabarık şekiller ana ipliğin üzerine periyodik aralıklarla bükülmüş veya kurulmuş şekildedir.

- Şantuk İplik : Rastgele mesafelerden ince ve kalın ipliğin farklı bükümlerde yapılmasıdır.

- Spiral İplik : İki katlı iplikten bir tanesi az bükümlü yumuşak, diğeri kalın iplik ve kalın iplik ince ipliğin etrafına spiral olarak sarılır.

- Splask İplik : Düzgün ana iplik üzerine düzenli aralıklarla büyütülmüş veya kabartılmış ipliğin sarılmasıdır. Bu büküm sayesinde olur .

- İnce ve Kalın İplik : Uzun periyotlu ince ve kalın kısımlardan meydane gelen ipliklerdir .

- Kaplama İplik : Elastan iplik, çekirdek olarak ortada kalıp diğer herhangi bir liften üretilmiş iplik elastan ipliğin üzerine sarılır, ipliğin elastikiyeti ilave kaplama ipliğin uzaması ile savlıdır. Özellikle dokumacılıkta önemli olan elastikiyet ipliğin kaplama anında uzamasını sağlar.

- Makarna İplik : Temel iplik üzerine şerit beslenerek oluşturulmuş dalgalı görünüme sahip ipliktir.

- Sakallı Fantazi İplik : Elyaf uçlar dışarıya çıkmış şekilde tüylü bir yapıya sahip olan fantazi ipliktir.

- Zincirli Bükümlü Fantazi İplik : İki farklı renkte bükülü ipliklerin birlikte katlanarak bükülmesi ile oluşturulmuş fantazi ipliktir.