Dikiş mukavemeti tayininin amacı konfeksiyon haline getirilmiş dokuma kumaşların dikişlerinin kopma dayanımının ve kopma kuvvetinin belirlenmesidir. Test uygulanacak kumaş numunesi önce 200C’de % 65 bağıl nem içeren bir ortamda 4 saat bekletilerek kondisyonlanır.
Bu deney yöntemi ile her kumaş tipine göre, belirli bir dikiş grubu için dikiş randımanı tayin edilir. Her kumaş tipi için dikiş randımanı farklı olacağından değişik tipteki kumaşların dikiş dayanımları karşılaştırılır. Kumaş için en uygun dikişin hangi dikiş olacağı tayin edilemiyor ise bütün dikişler değerlendirilmelidir.
Numuneler atkı ve çözgü yönünde 100x300 mm ölçüsünde kesilir ve birbirlerine dikilir. Çapraz yöndeki dikişlerin dayanımlarını tayin etmek için çözgü ve atkı ile 450 açı yapan yönde 100 cm ve buna diaaa yönde 35 cm genişliğinde numune kesilir. Sabit orantılı uzama tipindeki kopma mukavemeti test cihazının çenelerinin düşey yöndeki uzunluğu 25-50 mm olmalı ve arka çeneler ön çene yüzeyinden daha geniş yüzeye sahip olmalıdır. Tutucular 75 mm’ye ve çene hızı 300 mm/dak.’ya ayarlanır.
Numune, kumaş yüzü üstte, dikiş kavrama çeneleri arasındaki merkez çizgisi ile çakışacak şekilde ve dolayısı ile çekme kuvveti dikişe dik yönde etki edecek şekilde, kavrama çenelerine yerleştirilir. Önce dikişsiz numune çenelere yerleştirilerek kumaş kopuncaya kadar deneye devam edilir. Daha sonra atkı ve çözgü yönünde dikişli olan numuneler çenelere yerleştirilerek dikiş kopuncaya kadar deneye devam edilir. Dikiş kopması, kumaş kopması ve dikiş nedeni ile kumaşta iplik kayması olup olmadığı belirlenir. Dikiş uzaması, kopma süresi, dikiş kopması için gerekli kopma kuvveti ve dikişin 6 mm açılması için gerekli kuvvet tespit edilir.