Bu testte numune norm koşullar altında yağmurlanmaktadır. Bu esnada numunenin alt yüzünden mekanik olarak kumaşa sürtme işlemi uygulanır. Norm koşullar şöyledir: Damla çapı büyüklüğü 0,07 mm 100 cm2 ‘ye düşen yağmur miktarı 100 +/- 5 mL, yağmur düşme yüksekliği 1500 mm ve gerilmiş numunenin yatay ile yaptığı açı 50’dir.
Yağmurlama süresi 10 dakikadır.5, 10, 20 ve 30 dakika süre ile yağmurlama yapılarak numune tarafından alınan su miktarının yağmurlama süresi ile olan bağlantısı da ayrıca saptanabilir. Değerlendirme üç şekilde yepılabilir:
l Yağmurlama sırasında numuneden akıp geçen su aşağıdaki bir kapta toplanır. Bunun mL birimindeki miktarı bir değerlendirme ölçeği olarak alınır.
l Normal koşullar altında yirmi dört saat bekletilmiş numunenin yağmurlamadan önceki ağırlığı (m1)’dir. Yağmurlama ve 15 saniye santrifüjlemeden sonraki ağırlığı ise (m2) dir. Santrifüjleme işlemi 700 devir/dakika ile yapılır. Ürünün emdiği su şöyle hesaplanır:

% Su=m2-m1
m1