Spartakus, günümüz Bulgaristan'ının sınırları içindeki Rodoplar’da özgür bir Trak olarak doğmuştur.Roma ordularına esir düşmüş ve gladyatör olarak satılmıştır. İsadan Önce 73’de, 70- 80 kadar diğer gladyötör arkadaşı ile kaçmayı başarmış ve Roma’yı temeller...inden sarsacak en büyük köle isyanının lideri konumuna yükselmiştir.

Aslında -başlangıçta- Spartakus’ün ve çevresindekilerin tek niyetleri sadece kaçıp kurtulmak, tadını bildikleri özgürlüklerine yeniden kavuşmaktır. Buna karşın, yaşadığı dönemin koşulları sonucu Spartaküs ve diğer kaçak gladyatör yoldaşları bir anda efsaneleşmişlerdir. Saflarına yeni yeni kaçak köleler katılmaya başlamıştır. Aileleri ile birlikte peşlerine takmış oldukları bu yeni kişilerin sorumlulukları, Spartaküs’ü bağlamıştır. Spartaküs, 70- 80 bin kadarı silahlı olan ve diğerleri ile birlikte sayıları yüz bini aşan kölenin başında büyük bir isyanın liderliğine sürüklemiştir kısa sürede. Roma'yı temellerinden sarsacak olan isyan ancak İ. Ö. 71’de bastırılabilmiştir.

Spartaküs ve arkadaşları başlangıçta sadece kaçmayı düşündükleri için taktik hatalar yapmışlar ve en zayıf anında Roma'nın üzerine yürümemişlerdir. Yaptıkları bu taktik hatalar, Roma’ya zaman kazandırarak toparlanma olanağı sağlamıştır. Spartaküs ve yoldaşlarının yenilgilerinin temel nedeninin bu olduğu düşünülebilir.

Yukarıda özetlenen önemli hatanın yanıda, değişik kültürlerden gelmiş olan köleler arasında sürekli bir birlik ve disiplin sağlanamamıştır. Özellikle toplumsal gelişmenin çok daha alt basamaklarından gelmiş olan Galyalı (Fransızların atalarının birkısmı, Kelt’ler olmalı) ve Germen (Alman) kökenli köleler, disiplin altına alınamamışlardır. Spartaküs'ü "Roma'yı diriltmekle" ve "tiranlıkla" suçlayan bu kölelerin birlikten kopmaları, yenilgi üzerinde etkili olmuştur. Diğer yandan köle olarak doğmuş olanlar, özgürlüğün anlamını ve tadını bilmeyen köleler olaylara seyirci kalmışlardır. Böylece, geniş bir köle kitlesinin isyana seyirci kalması da yenilgide etkili olmuştur.