Ailenin Özellikleri
• Aile toplumların en eski kurumudur.
• Aile toplumun temel kurumudur. Diğer kurumlara kaynaklık eder.
• Birey öncelikle aile kurumunda sosyalleşir. Önce aile içinde toplumsal
kimlik kazanmaya başlar.
• Birey öncelikle sevgi ve saygıyı, dayanışmayı aile içinde yaşayıp öğrenir.
• Ailenin temel özelliklerinden biri de cinsel ilişkilerin düzenlendiği bir
kurum olmasıdır.
• Ailenin tanımını yapınız. Sizin aileniz kimlerden oluşmaktadır?
• Sizce ailenin en önemli özellikleri nelerdir?
d. Ailenin Temelişlevleri
Ailenin temel işlevleri şunlardır:
Toplumsallaştırma işlevi: Çocuğun içinde yaşadığı toplumun kültürünü
öğrenme süreci ilk önce ailede başlar.
Psikolojik işlev: Aile, üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını sağlar. Psikolojik
ihtiyaçlarının temelinde de sevgi ve saygı vardır.
Ekonomik işlev: Aile üyelerinin beslenme, barınma ve korunma gibi
ihtiyaçlarını karşılar.
Cinsel davranışların düzenlenmesi ve neslin devamını sağlama işlevi:
Aile, eşlerin cinsel ihtiyaçlarını karşıladığı gibi neslin devamını sağlama işlevine de
sahiptir.