Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Bürhan aradım aslıma aslım bana bürhan imiş
Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyü
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş
Öyle sanırdım ayrıyem dost gayrıdır ben gayrıyem
Benden görüp işiteni bildim ki o canan imiş
.................................................. .........
NİYAZİ MISRİ