Dünyada kıtaları, ülkeleri ve kentleri en ekonomik, hızlı ve kesintisiz biçimde
birbirine bağlama çalışmalarında karayolunun önemi büyüktür. Türkiye'nin AB,
Kafkasya ve Ortadoğu ticaretinde karayolu taşımacılığı ön plandadır. Türkiye'nin
dünyada artan taşıma talebi ve taşıt sayısına paralel olarak uluslararası tır taşımacılığı faaliyetlerini küresel boyutta planlaması ve küresel ulaştırma koridorları ile entegrasyonunu sağlaması gerekmektedir.
Ülkemizin karayolu altyapısı diğer taşımacılık
türlerine göre daha fazla gelişmiştir. Türkiye'de yurtiçi yük ve yolcu taşımacılığının
büyük bir kısmı karayollarında yapılmaktadır. Gerek iç ve dış ticaret, gerekse transit ticaretteki gelişim ve projeksiyonlar, ülkemizde karayollarının kapasite ve kalite
açısından daha da geliştirmesini gerektirmektedir.
Ortadoğu'nun iki ülkesi tarih boyunca hem ticaret, hem siyaset hem de ekonomik olarak bulunduğu coğrafyada diğer komşularından çok ayrı bir konumda. Bu iki ülkeden biri Türkiye, diğeri ise İran. Fiziki sınırları değişmeden çok uzun yıllardır komşuluk ilişkileri sürdüren iki ülke, her ne kadar gündeme siyasi meselelerle gelse de, ekonomik ilişkilerini sıcak tutup ortak işbirlikleri imza atmaya devem etmekte.
Bunun en son örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde, Kapıköy Sınır Kapısı'nın transit ticaret işlemlerine açılması yönünde imzalanan protkol. Bu sayede iki ülke serbest ticarete doğru gidecek ve Türkiye İran nakliye alanında gelişme katedecek.
İlişkilerin ticari anlamda yoğunlaştığı ve Türkiye'nin de doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmını İran'dan aldığı düşünülürse, bu komşu ülke ile iş yapmak, önemli seçeneklerden biri halinde.
Diğer taraftan, İran nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye'ye büyük bir sempatiyle bakmakta ve Türk ürünlerinin İran pazarında marka imajına sahip olduğu bilinen bir gerçek. Bu imaj, satış sonrası hizmetlerin kalitesi ile de ilişkili. Türk üniversitelerinden mezun olan çok sayıda İranlı meslek sahibi ve iş adamı da ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük bir potansiyel teşkil etmekte. İran'a seyahat edecek Türk vatandaşlarından; Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamillerinin vizeden muaf olması da büyük kolaylık sağlıyor.