Başkentin en büyük stadyumu olan Cebeci İnönü yerine AVM inşa edilmesi için yapılan imar planı değişikliğine karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı torba tasarıyla parçalamaya çalıştığı TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi bir tarihin daha yok olmasına şimdilik engel oldu. Şube'nin açtığı dava sonucu, 1967'de inşa edildikten sonra binlerce spor müsabakasına ev sahipliği yapan Cebeci İnönü Stadı'nın yerine AVM rezidans inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı imar planı değişikliğine Ankara 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, kararında stadın korunması yönünde görüş bildiren bilirkişi raporunu esas aldı.

ŞPO Ankara Şubesi, geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı 1/25 bin, 1/5 bin nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dava açmıştı. Değişiklik yapılan imar plan notlarına göre stat arsasına AVM, rezidans, otel, lokanta, özel okul, özel yurt, özel sağlık tesisi veya banka yapılması hedefleniyordu. Stadyumun yerine yapılacak inşaatın yüksekliği de serbest bırakılmıştı.

MAHKEME TOKİ'NİN SAVUNMASINI YERİNDE BULMADI

TOKİ, stadın neden yıkılması gerektiğini "kamu mülkiyetinde olan bir taşınmazın kamu menfaatleri doğtultusunda değerlendilmeye çalışıldığı" sözleriyle savunmaya çalıştıysa da mahkeme bunu yerinde bulmadı. Bakanlığın ve TOKİ'nin itiraz ettiği bilirkişi raporunu esas alan 6. İdare Mahkemesi oybirliğiyle aldığı yürütmeyi durdurma kararında gerekçe için "bilirkişi raporunda belirtilen tespitler dikkate alındığında alanda yapılan planın üst ölçekli planla (yapı ve nüfus yoğunluğu) itibariyle uyuşmadığı, öte yandan ilave nufüs için gereken sosyal donatıya planda yer verilmediği anlaşıldığından bu haliyle dava konusu işlemin imar mevzuatı planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" dedi.

BİLİRKİŞİ DE AVM PLANINA HAYIR DEMİŞTİ

Sözkonusu bilirkişi raporu daha önce yaptığı tespitlerde stadın zaten son derece yoğun bir yapılaşma olan bir mahalledeki nadir açık alanlardan olduğunu, mahallenin buraya yapılacak bir AVM-rezidansın getireceği ek nüfusu ve trafik yükünü kaldıramayacağını belirtmiş ve değişikliğin kamu yararına aykırı olduğunu ifade etmişti.

Yıkılması planlanan Cebeci İnönü Stası yerine Etimesgut ilçesinde 40 bin seyirci kapasiteli yeni bir stat yapılmak üzere hazırlıkları da devam ediyor. 1957’den beri Ankara’nın imar planlarında bu alan stat olarak gözüküyor. 2007’de onanan ve hala geçerli olan Başkent Ankara Nazım İmar Planı’nda da stat ‘kentsel park’ ve ‘açık ve yeşil alanlar’ başlıkları altında yer alıyor.

Stadın korunmasını isteyen sporseverler, “Cebeci İnönü Stadı'nı, tarihinde yaşanmışlığı olan statları seviyoruz ve şehrin dışındaki arenaları istemiyoruz” diyerek sosyal medyada #Cebeciyesahipcik adında bir kampanya yürütüyor.