Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada imzasıyla, genel müdürlük ve il müdürlüklerinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, geçici görevli personel, işçi ve temizlik şirketi personelinin kılık ve kıyafeti hakkında bir genelge yayınlandı.
Tüm personel için geçerli olan genelgede, "Kurum içinde sporcu atleti, kolsuz penye, şort, tayt, streç kot, sandalet, terlik, çivi topuklu ayakkabı, abiye vb. giyilmeyecek." denildi. Genelgeye aykırı hareket edenler hakkında ise yasal işlem yapılacağı bildirildi.
657'ye tabi devlet memurları için yasak geçerli


Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer genelgenin 657'ye tabii olan devlet memurları için geçerli olduğunu ancak 1309'a bağlı olarak çalışan devlet sanatçılarını kapsamadığını söyledi. Sosyal medyanın etkisiyle genelgenin yanlış anlaşıldığını belirten yetkililer sanatçılar için herhangi bir yasağın olmadığını ve konuyla ilgili basın açıklaması yapılacağını ifade etti.
Genelge, sanatçılarımızın çalışma, prova ve temsillerde giyeceği kıyafetleri kapsamıyor

"Bazı internet gazetelerinde, haber portallarında ve sosyal paylaşım sitelerinde “Balerine tayt yasağı” başlığıyla yer alan gerçekdışı haber ve yayınlar üzerine aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce; Genel Müdürlük ve bağlı İl Müdürlüklerimizde görev yapan memur, sözleşmeli personel, geçici görevli personel, işçi ve temizlik personelinin kılık ve kıyafeti ile ilgili uyulması gereken hususların yeniden hatırlatılması amacıyla hazırlanarak Genel Müdürlük merkez birimleri ile İl Müdürlüklerimize gönderilen 22/09/2014 tarih ve 2014/3 sayılı genelgede belirtilen hususlar; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 4 ve 5 inci maddelerinde yer alan düzenlemelerin tekrarı niteliğinde olup, Genelge ile yeni bir sınırlama getirilmemiştir.

Genelgede yer alan “Sözleşmeli Personel” ifadesi ile Genel Müdürlüğümüzde ve bağlı İl Müdürlüklerimizde 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında görev yapan Sanatkar Memurlar, Uygulatıcı Uzman Memurlar ve Uzman Memurlar kastedilmemiş olup, personelin uyması gerektiği belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personelin kastedildiği Genelgenin 3 üncü maddesinde de belirtilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin “c” bendinde “Sözleşmeli Personel" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5. maddenin son fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2. madde kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6.11.1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna göre çalışanları ifade eder.” tanımı ile bu husus açıklanmıştır.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile “Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalışanların işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumca tespit edilir. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.” düzenlemesine yer verilerek, çalışanların işin ve yerin özelliğine göre farklı giyim eşyaları kullanmalarının da mümkün olduğu hüküm altına alındığından, söz konusu Genelge ile; Genel Müdürlüğümüz ve bağlı İl Müdürlüklerimizde görev yapan sanatçılarımızın çalışma, prova ve temsillerde görevlerinin gerektirdiği kılık ve kıyafetleri kullanmaları konusunda yeni bir düzenleme yapılmamış ve herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."