İşaret diliyle anlatır bence onun gibi yere yatar .