Yüz Profil Estetiği

Yüz güzelliği alın burun gözler kaşlar çene ve dudaklar arasındaki uyum ve oranlar ile çok yakından ilgilidir. Yüzün herhangi bir bölümüne yapılacak estetik müdahalenin yüzün diğer kısımlarıyla uyumlu olup olmayacağının değerlendirilmesi gerekmektedir. Yüzdeki uzuvların birbirine göre oranına göre tarif edilen altın oran konsepti Profiloplasti estetiği ile ulaşılmaya çalışılan bir kavramdır. Ve Leonardo Da Vinci’ den beri günümüze kadar geçerliliğini korumaktadır.

Profiloplasti en basit olarak Kişinin yan görünüşünü düzeltmeyi amaçlayan estetik müdahalelerin tümüdür. Bu bazen sadece rinoplasti ( burun estetiği ) ile sağlanabilirken bazen; sadece burun estetiği ameliyatı olmak yetmez aynı zamanda dudaklara kaşlara elmacık kemiklerine çeneye veya alına da estetik müdahale yapmak gerekebilir.

İnsanın yan ya da diğer bir değişle profil görüntüsünde en önemli noktalar burun ve çenedir. Yine dudakların birbirine ve burun ile çeneye göre pozisyonları da oldukça belirleyici olmaktadır. Rinoplasti yani burun estetiği yapıldığında yeni oluşturulan burun yapısının özellikle hastanın çenesine göre ne durumda olduğu belirlenip eğer gerekiyorsa hastaya çene estetiği ameliyatı yani genioplasti de eklenmelidir. Yine üst dudak hafifçe alt dudaktan önde ve alt dudak üst dudaktan daha kalın olmalıdır. Burun ve çene estetiğinşn yanında dudakların yapısına göre dudağa dolgu maddesi vaya yağ enjeksiyonu yapılabilir. Eğer bu oranlar dikkate alınmadan bir burun estetiği yapılırsa sonuç olarak burun güzel olsa da bir bütün olarak yüze göre orantısız ise oldukça yapmacık bir sonuç ortaya çıkabilir.

Hastanın yandan yani profil görüntüsünü etkileyen diğer yapılar; kaşların kalkıklığı alın genişliği ve kulaklardır. Düşük saç çizgisi epilasyonla yükseltilebilir saç ekilebilir sarkık olan yanaklara orta yüz germe orta yüz askısı.