NASAL POLİPOZİS
Burun polipleri burun tıkanıklığının önemli sebeplerinden biridir. Polipler üç bin yıldır bilinmesine rağmen halen nedeni çok iyi bilinmemektedir. Alerjik rinitin poliplerdeki rolü tartışmalıdır. Son çalışmalarda farklı tiplerde polipler olduğu bunların bazılarında alerjenin diğerlerinden daha önemli rol oynadığı gösterilmiştir.

Görülme sıklığı erkeklerde kadınlardan iki kat fazladır. Burun ve sinus boşluklarında bulunan polipler tümoral kitleler değildir, burun içini döşeyen mukozanın inflamasyona bağlı ödemi, şişliğidir. Yerçekimine bağlı olarak bu ödem aşağı doğru sarkar, balonlaşır.

· Burun polipi olanların %30'da astım,
· Astımı olanların %20- 40'da burunda polip saptanmıştır.
· Burun polipi olanlarda aspirin intoleransı %20'dir.
· Astım ve polipi olan hastaların %10'da aspirin intoleransı ortaya çıkmaktadır.

Poliplere eşlik eden hastalıklar:
· Kistik fibrozis
· Bronş astımı
· Primer siliyer diskinezi
· Young sendromu
· Churg Strauss sendromu

Tedavi genellikle ameliyat öncesi kısa süreli ağızdan kortikosteroid uygulanmasını takiben cerrahi girişim iledir. Cerrahiden sonra burun içi steroidli damlalar ile uzun süreli profilaksi uygulanması nüksleri azaltır. Alerjinin rolü olan poliplerde nüksler daha sık görülmektedir.

Uzm. Dr. Sevin Karalar