Tıkalı damar bölgesinin, yapay veya otojen (hastanın kendi damarı) ile aşılmasına By-Pass (İngilizce yanından geçme, tali yol ) diyoruz.Böyle bir girişimin yapılabilmesinin ön koşulu, tıkalı damar bölgesinin iki ucunda yeterli kan akımını sağlayabilecek açık damarların bulunmasıdır. İyice uç damarlara (ayak bileği hizasına) yapılacak bypasslar için hastadan alınacak damar greftinin kullanılması ayrıca şarttır. Genellikle diz üstüne yapılacak damarlar için yapay damar proaaaleri kullanılırken diz altındaki yerlere yapılacak by passlar için hastanın kendi safen damarı tercih edilmelidir.