Hastahanelerin "İlk Yardım" servislerinde, acil durumlar itiba riyle, zehirlenmeler üçüncü sırayı almaktadır.

İstatistik bilgilerine göre, zehirlenme vakalarında hayatını kaybedenlerin ekseriyetini küçük çocuklar teşkil etmektedir. Zira, küçük çocuklar zehirli olup olmadıklarını düşünmeksizin ellerine geçen herşeyi ağızlarına gö türürler.

Dikkat: İlaçları mutlaka çocukların ulaşamayacağı yükseklikte bulunan kapah ecza dolaplarında muhafaza ediniz. Gaz, benzin, böcek öldürücü, boya inceltici, mobilya cilası, tuz ruhu gibi zehir li maddeleri kilitli dolaplarda saklayınız.

ZEHİRLENMENİN BELİRTİLERİ
• Aniden ortaya çıkan karın ağrısı.
• Etrafta boş bir ilâç şişesine veya kutusuna rastlanması.
• Bir görgü şâhidinin sözlü beyanı.
• Kazazedenin kendisinden ahnan bilgi.
• Ağız veya dudakların çevresinde yanıklar ve kavlamalar.
• Nefes kokusundaki anormallik.
• Kusma ve sürekli ishal

Ne Yapmalı?
Telefonla, telefon yoksa, en seri vâsıta ile doktor çağırınız. Doktora zehirlenme hakkında bilgi veriniz.
Kazazedeye su veya süt içirerek zehiri sulandırınız.

İlaçtan zehirlenmiş ise, hastanın boğaz gerisini parmağınız la gıdıklayarak kusmasını temin ediniz.
Kusma sırasında ( kendisi kusmuş olsa bile); kusulan zehirin tekrar yemek borusuna veya nefes borusuna kaçmaması için ba şını kalçalarından aşağıya gelecek şekilde eğiniz. Eğer kazazede küçük bir çocuk ise, midesi üzerine dizinize yatırınız.

Dikkat :Eğer hasta tuz ruhu (lavabo temizleyicisi) veya gaz, benzin, boya incelticisi, mobilya cilası gibi bir petrol ürünü ile ze hirlenmiş ise; kusturmaya çalısmayınız. Zira, bu gibi maddelerin kusulması halinde akciğerlerde, burun ve boğaz yollarında tehli keli yanıklar meydana gelmektedir.

Kusmanın tehlikeli olduğunu gösteren belirtileri şunlardır:
• Nefeste gaz veya benzin kokusu.
• Ağız veya dudak çevresinde yanıklar.
• Baygınlık
• Çırpınmalar
• Halsizlik
• Etrafta bu maddelerin içildiğini gösteren belirtiler.

DİKKAT: Eğer hastanın ne cins bir madde ile zehirlendiğini bilamiyorsanız, nefesinde koku ve ağız çevresinde yanık yok ise, dok tor gelinceye kadar su veya süt içirerek zehiri sulandırınız.

Kus masıni temin ediniz. Zehirin mide ve bağırsaklar tarafından emilamesini geciktirmek için süt, zeytinyağı veya yumurta akı gibi bir yumuşatıcı içiriniz. Hastayı sessiz ve sıcak tutunuz. Doktor çağır mak mümkün değil ise; en seri vasıta ile onu yakınınızda bulunan bir sağhk kuruluşuna yetiştiriniz.

Yukarıda saydığımız tedbirler, şu zehirlenmeler için oldukça önemlidir ve hastayı kurtaracak ehemmiyettedir:
• İlâç zehirlenmeleri
• Besin ve mantar zehirlenmeleri
• Alkol zehirlenmeleri

DIKKAT: Doktor tarafından verilmedikçe rastgele ilâç kullan mayınız ve iğne vurdurmayınız. Dolapta fazla bekleyen, kokusu ve tadı bozulmuş olan yemekleri yemeyiniz; etleri kullanmayınız. Marketlerde (ambalaj içinde, adresi belli) satılanların dışında mantar yemeyiniz. Kırlardan rastgele mantar toplayıp yemeyiniz. Kapağı şişmiş konserveleri yemeyiniz.

NOT: Kazazedenin ne ile zehirlendiğini bilmiyor iseniz; kusmu ğundan bir kısmını bir kaba koyup doktor gelince ona gösteriniz. Eğer hastayı doktora veya hastahaneye götürecek olursanız; kus muk örneğini yanınızda götürünüz. Zira doktor nasıl bir panzehir vereceğine bu örneği tahlil ettikten sonra karar verecektir.