Bayılmış birini gördüğünüz zaman ilk yapacağınız şey, kana ması olup olmadığını kontrol etmek; varsa derhal kanamayı dur durmaya çalışmaktır.

Baygın yatan kimsenin nefesini dinleyiniz. Nefes alması dur muş veya boğuluyormuş gibi horluyor ise vakit geçirmeden suni (yapay) solunum uygulaynız.

Dikkat; Solunum yolunu yabancı bir cisim, kusmuk maddesi veya geriye kaçan hastanın dili tıkamış olabilir. Boğuluyormuş gi bi sesler çıkarması bunun en açık işaretidir.

Yapay solunuma hazırlık:
• Hastayı sırtüstü yatırınız.

• Kıravatını, yakasını ve bel kayışını gevşetiniz.

• Başını geriye doğru bastırın.

• Bir elinizle alnını tutarken diğer elinizle alt çenesini aşağıya bastırarak ağzını açmız.

• Baş ve orta parmağınızla solunum yolunu tıkayan cismi ara yınız. Eğer dili geriye dönerek nefes yolunu kapatmış ise öne doğ ru çekerek nefes almasını sağlayınız.

• Dilin yeniden boğaz gerisine kaçmasma mani olmak için has tanın başını yana çeviriniz. Eğer yara ve kırığı yok ise, bütün vü cuduyla yana çeviriniz.

• Hastanın nefes yollarını tıkayan bir cisim olmaksızın solunu mu durmuş ise sunî solunum uygulayınız.

Nasıl Yapılacak?
• Sırtüstü yatan hastanın yanına diz çökünüz.

• Yakasını ve kravatını gevşetiniz.

• Bir elinizi alnına, diğer elinizi alt çenesine bastırarak ağzını açınız.

• Alt çenesini ayırmak için kullandığınız elinizle hastanın en sesini yakalayınız ve başını arkaya sarkıtınız.

• Alnına bastırdığınız elinizin baş ve işaret parmaklarıyla bur nunu sıkarak deliklerini kapatınız.

• Başını arkada tutarken derin bir nefes alınız ve ağzImızı ka zazedenin âğzına yapıştırınız.

• Ciğerlerini hava ile dolduracak şekilde olanca kuvvetinizle üfleyiniz. Üflediğiniz hava ile göğüs kafesi şişince ağzınızı çekiniz.

• Üflediğiniz havanın nefes yoluyla geri çıktığını ve göğüs ka fesindeki şişliğin indiğini gözleyiniz.

• Ağzmızı tekrar kazazedenin ağzına yapıştırınız ve güçlü bir şekilde üfleyiniz.

• Ağzınızı ayırıp üflediğiniz havanın çıkmasını bekleyiniz.

• Doktor gelinceye kadar dakikada 15-20 defa aynı şekilde üf leme işlemini tekrarlayınız.