* MPEG2 ve DVB ile tam uyumlu
* PAL ve NTCS görüntü
* C/Ku bant uydulardan SCPC ve MCPC alabilme
* D?SqC 1.2 uyumlu
* Kullan?m? Kolay , 256 renk özgün grafik arayüzü
* 1 Saniyenin alt?nda kanal de?i?tirme
* 4000 radyo ve TV kanal haf?zas?
* Elektronik Program K?lavuzu(EPG), favori kanal ve radyo ayarlamalar?
* 20 kademeli ses ayar? ve otomatik hata uyar?s? verme
* PIN Kodu girebilme ve çocuk kilidi.
* 4:3 ve 16:9 format?nda görüntü alma
* RCA video ve ses ç?k???, skart giri? ve ç?k?? soketleri
* LNB giri? ve ç?k??
* Teletext fonksiyonu
* Açma-kapama, ses açma-kapama ve kanal ayar? butonlar? bulunan ön panel
* H?zl? açma-kapama ve otomatik kanal arama
* Türkçe dahil 9 farkl? dil seçene?i
* 8 Mb SDRAM, 1 Mb flash haf?za
* 90-250 V (50/60 Hz) giri? gerilimi
* 35W güç tüketimi
* RS232C ba?lant? arayüzü,bilgisayardan uydu al?c?s?na veya uydu al?c?s?ndan bir di?er uydu al?c?s?na versiyon yükleyebilme
* 4 dijit ve 7 parçadan olu?an ekran göstergesi