I've paid my dues
Borçlarımı ödedim

Time after time
Zaman geçtikçe

I've done my sentence
Hükmümü yaptım

But committed no crime
Ama hiç suç işlemedim

And bad mistakes
Ve kötü hatalar

I've made a few
Bir kaç tane yaptım

I've had my share of sand
Payıma düşeni aldım

Kicked in my face
Yüzüme tekme yedim

But I've come through
Ama ayakta kaldım

And we mean to go on and on and on and on
Ve daha ileri gitmek istiyoruz daha ileri, daha ileriWe are the champions ...my friends
Biz şampiyonlarız ...arkadaşlarım

And we'll keep on fighting till the end
Ve sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz

We are the champions
Biz şampiyonlarız

We are the champions
Biz şampiyonlarız

No time for losers
Kaybedenler için vaktimiz yok

Because we are the champions of the World
Çünkü biz dünya şampiyonlarıyız

I've taken my bows
Oklarımı aldım

And my curtain calls
Ve perdem açılıyor

You brought me fame and fortune
Bana şöhreti ve talihi getirdiniz

And everything that goes with it
Ve onunla gelen her şeyi

I thank you all
Hepinize teşekkür ederim

But it's been no bed of roses
Ama bu güllerle dolu bir yatak olmadı

No pleasure cruise
Eğlence gezisi de

I consider it a challenge
Bunu bir meydan okuma olarak değerlendiriyorum

Before the whole human race
Tüm insan ırkından önce

And I ain't gonna lose
Ve kaybetmeyeceğim

And we mean to go on and on and on and on
Ve daha ileri gitmek istiyoruz daha ileri daha ileri