Tüberküloz mikropları kan yoluyla kemiklere varırlar. En zi:-)yade uzun kemiklerin uçları, el ve ayak bilek kemikleri ve bel ke:-)miği bu hastalığa tutulur. Çok kere çocukluk yaşında olur.
Büyüklerde nâdir olmakla beraber, daha vahim neticeler vere:-)bilir. Hastalığın seyri esnasında cerahat bir mafsala veya cildin bir yerine dökülerek fistül meydana getirir. Arıza yıllarca sürer. Zaman zaman hafif ateş ve ağrı olur. Hastalar çabuk yorulurlar. Tüberkülozun meydana getirdiği apselere muhitlerinde fazla bir iltihap belirtisi yapmadıkları için soğuk apse denir. Meselâ bel ke-miğindeki soğuk apse kemik zarını aşarak bel kemiği boyunca çö:-)ker ve havsalaya kadar gelir. Bazan da harap olmuş bir fıkra gü:-)nün birinde çatlar, orada bel kemiği eğrilir. Böylece bir kambur (gibus) hâsıl olur.
Tedavinin başı, vücudun mukavemetini artırmaktır. Onun için kuvvetli gıda, bir dağ kürü lâzımdır. Dağın ültraviyolesi, bol ha:-)yası bu hastalara iyi gelir. Mevziî tedavi olarak hasta kemiği sa:-)kin bir hale getirmek faydalıdır. Nadiren de bilhassa fistüllerin tedavisi için ameliyat zarureti hâsıl olur. Son zamanlarda sülfa-mitler ve antibiyotikler bu hastalığın tedavisinde de başarı sağla:-)maktadır.