Hâd mafsal iltihabı tam bir şifa ile sona ermezse müzmin saf:-)haya girer. Ve yeni mafsallar hastalığa iştirak eder. Hastalık se:-)bebiyle mafsallarda şekil değişiklikleri ve katılaşma olur. Bazan da hastalık baştan itibaren müzmin bir şekilde olur. O zaman diş:-)lerde veya bademciklerde sürekli bir hastalık ocağı aranır. Bu ocaktan mikroplar ve toksinler mütemadiyen kana karışarak maf:-)salları bulaştırır. Buna fokal intan derler. Bazan da âdetten kesil:-)me yaşlarında kadınlarda olur. Bunun sebebi tenasül hormonunun eksikliğidir. Tedavi hususunda mikrop mihrakları arahdır. Dişler ve bademcikler gibi. Bunları tedavi etmelidir. Daima arılar tara:-)fından sokulan arıcılarda mafsal romatizması görülmediği için arı zehiri bir ilâç olarak kullanılmaktadır. Nihayet hastaya sıcak ha:-)va diyatermi tatbik edilir. Çamur banyolarından faydalanılır. Son
zamanlarda kortizon adlı bir ilâç bu hastalığın tedavisinde büyük başarılar sağlamıştır. Şu kadar ki ilâç kesilirse hastalık yine baş gösterir.