Bademciğin iltihap:-)lanmasıdır. Çok defa ateş yapar. Titreme ve kırıklık olur. Yutkun:-)ma ağrı verir. Boğaza bakıldığı zaman bademciklerin şiştiği ve kızardığı görülür. Bir iki gün sonra üstleri beyaz lekelerle örtülür. Bunlar bademciğin derinlerinden sızan cerahat damlacıklarıdır. Basit şekillerde bu beyaz lekeler kaybolur ve hastalık bir hafta da geçebilir. Fakat bazan da aksilik çıkar, iltihap bademciğin de:-)rinliklerine iner ve bademciğin altında ve etrafında bir apse olur. Buradan mikroplar kana karışabilir. Böylece böbreğe ve kalbe, mafsallara ulaşabilir ve oralarda iltihap yaparlar.
Bir bademcik iltihabının zuhuru için mikropların girmesinden başka vücudun koruyucu kuvvetlerinin azalması lâzımdır. Üşütme, gıdasızlık, vitaminsizlik vücut maukavemetini azaltmak suretile iltihabın husulünü kolaylaştırırlar. Şu halde bu hastalıktan ko:-)runmanın çareleri şunlar oluyor: Doğru dürüst gıda ve vitamin verme, mikrop ocaklarını meselâ çürük düşeri bertaraf etmek, az evvel anjin geçirmiş adamlara yaklaşmamak. Nihayet idmanla vücudu sertleştirmek. Hekim gelinceye kadar hasta gargara yap:-)malı, ve boynuna bir sargı sarmalıdır. Bir asprin alarak sıcak ıh:-)lamur, sıcak limonlu çay içip terlemek faydalıdır.