En sık görülen kanama budur. Burnun içinde kan damarları çok boldur. Bir çarpma bir basınç bu da:-)marların en incelerini patlatarak kanamaya sebep olabilir. Bazan tırnakla zedelenir. Veya tutmuş kabuklar kopar. Bu kanamalar kendiliğinden çabuk diner. Bazı ihtiyarlarda ve çocuklarda burun kanaması sık görülür. Bunun sebebi, kafaya fazla kan hücum et:-)mesi veya kanın geriye dönmesinin zorlaşmasıdır. Ruhî heyecan:-)larda, vücut yorgunluklarında, fazla alkol, kahve ve çay içildi:-)ğinde, guvatr’da, ateşli hastalıklarda, dar ve sert yakalı gömlek giyildiğinde başgösterir. Bazan dağa çıkıldığında görülür. Fakat.
çok defa bu kanamalar tehlikeli değildir. Ama burun damarları duvarlarında bir bozukluk olursa (meselâ skorbut, hemafili has:-)talıklarında olduğu gibi) iş ciddîleşir. Kansız genç kızlarda kana:-)ma sık sık olur. Burun kanaması uzun sürerse büyük zararlar yapabilir. Hele kansızlarda ve zayıflarda baygınlık, göz kararma:-)sı, kalb çarpıntısı başgösterir.
Burundan büyükçe bir kanama olduğu zaman boynu sıkan el:-)biseleri çıkarıp hastanın sükûnetle yatmasını temin etmeli. Hasta konuşmamalı, sümkürmemeli, ve kanı silerken burna dokunma:-)man. Çeneler de kımıldamamalı. Hastanın yiyeceği yumuşak ol:-)malı, kanayan burun deliğini hafif sirke veya yüzde birlik tanen mahlutu ile silmeli veyahut bir bardak suya bir iki damla demir klorit mahlûlü koyarak burna damlatman. Kanama durmazsa burna tampon yapılmalı. Yâni gaz bezi ve pamuk sokulmalı. Bu:-)run deliğinin ön tarafını demir kloritle ıslanmış pamuk veya iyod-form gazı ile tıkamak kâfi gelir. Bazan tamponu burnun arka tarafına kadar uzatmak lâzımgelir. Kanama devam ederse dok:-)tor çağırmahdır. Bu gibi hallerde doktor kan pıhtılaşmasını ko:-)laylaştıracak şırıngalar yapacaktır.