Anne Babalar, Gençlerin Söz Dinlemelerini Nasıl
Gerçekleştirebilir ?
Bu artık eskisi gibi gençlere yapacaklarını söyleyip itaat etmelerini
beklemek kadar kolay değildir. Değişen dünyamızdaki gençler kendilerini
etkileyecek kararlarda söz hakkı istemektedir. Günümüzde anne baba olmak çok
zordur. Çocuklarımızdan sorumlu olduğumuz bir gerçektir. Ancak çocukların
olgunlaşmaları için kendi yanlışlarından ve deneyimlerinden ders almalarına izin
vermemiz de gerekmektedir. Çocuk yanlış hareketlerinin sonuçlarına katlanırken
yine de anne babasının rehberliğine ve desteğine muhtaçtır.
Gençlerle Konuşurken …
Çocuklarla okul, spor, müzik, hobileri gibi gündelik konuları
konuşabilmek çok önemlidir. Çocuklarınızla bunlar hakkında konuşamıyorsanız
onları endişelendiren başka konuları size getirmeleri daha zorlaşır.
Önemsedikleri konular hakkında birden tepki göstermeden veya hafife almadan
onları dinlemeye çalışınız. Aksi halde çocuklar size açılmaktan korkarlar.
Ergenlik çağındaki gençlerin fikirlerine saygı gösterirseniz onların da sizin
fikirlerinize saygı göstereceğini unutmayınız. Çocukların evde uyuşturucu ve
keyif verici maddeler hakkında konuşabilmelerine izin veriniz. İstesek de
istemesek de yasaklanmış uyuşturucular ortadadır. Bu konuya evde açıkça
konuşulacak bir konu olarak bakılırsa anne babanın çocukları yönlendirme olanağı
artar. Çocuklara öncülük edebilmek için anne babanın da uyuşturucular hakkında
bilgi sahibi olması gereklidir.
Uyulması Gerekn Kuralların Belirlenmesi
Uzmanlar anne babanın gençlerle ilgili konularda uyulması gerekli
kuralların belirlenmesi ve disiplin hakkında karşılıklı konuşarak anlaşmaya
varmanın kuralları tepeden inme olarak empoze etmekten daha etkili olduğunu
söylemektedir. Bazı anne babalara bu fikir garip gelebilir. Kendilerini sanki
çocuklarına teslim olmuş gibi hissedebilirler. Gençler kendilerine de söz hakkı
tanınan bir anlaşma çerçevesinde çizilen kurallara daha kolayca uyarlar. Anne
babanın toleranslı olurlarsa çocukların yanlış yollara düşeceklerinden endişe
duymaları normaldir. Gençlerin neleri yapıp neleri yapamayacakları, nerelere
gitmeye izinleri olduğu hakkındaki kurallar belirlenirken anne babanın çocuğa
aklı başında davranacaktır diye biraz olsun güvenmesi gerekir. Tabii çocuğa
kendisine güvendiğinizi ve güveninizi sarsacak hareketlerden kaçınması
gerektiğini hatırlatmayı da unutmayınız.
Bir gence disiplin uygularken cezanın taşınamayacak kadar ağır olmamasına dikkat
ediniz. Bir ay arkadaşlarını görmeyi veya iki hafta televizyon seyretmeyi
yasaklamak iyi bir fikir gibi gelebilir ama bunu uygulamanın ne kadar stres
yaratacağı sonradan ortaya çıkar. Uygulanması zor olan cezalar affedilince de
gençlerde yaramazlık yapsalar bile nasıl olsa eninde sonunda cezanın tam olarak
uygulanmayacağı düşüncesi yerleşir.
Gençleri Yanlış Yollara Düşmekten Koruma Yolları
Bazen gençleri sorumluluk sahibi yetişkinler haline gelinceye kadar
kapı dışarı çıkarmamak en kolay yolmuş gibi gelir. Tabii böyle yaparsak onların
büyüyüp olgunlaşmalarını önlemiş oluruz. Hayatın gerçeklerine yavaş yavaş
alışmazlarsa birgün dışarı çıktıklarında ne yapacaklarını şaşırmazlar mı ?
Gözümüzün devamlı olarak gençlerin üstünde olması mümkün olmadığına göre onların
her zaman için nerede bulunduklarını bilmemiz önemlidir. Ayrıca çocuğun
arkadaşlarının ve bu arkadaşların anne ve babalarının kimler olduğunu bilmek çok
önemlidir. Çocuğunuzun her zaman için söylediği yerde olduğundan emin olmak için
diğer anne babaları arayarak kontrol etmekten çekinmeyiniz.
Başı Derde Giren Gençler
Evde, okulda veya polisle başı dertte olan gençlerin anne babadan
yardım göreceklerini bilmeleri önemlidir. Çocuğun hareketlerini şiddetli bir
biçimde kınasanız bile onu sevdiğinizi ve sorunlarını çözmekte yardımcı
olacağınızı bilmesi önemlidir.