Esansiyel tremor,
yani nedeni belli olmayan titreme; tek semptomu vücudun herhangi bir parçasının titremesi olan kronik, nörolojik bir bozukluktur.
“Senil tremor” yada “Herediter Tremor” olarak da adlandırılabilir. Herediter denmesinin sebebi, %50 olguda ailesel özellik görülmesindendir. Otozomal dominant geçişten söz edilmektedir.
Esansiyel Tremor en sık karşılaşılan hareket bozukluğudur. ABD de 10 milyonun üstünde kişide Esansiyel Tremora rastlanmaktadır.

Titreme, genellikle ellerdedir ancak vücudun diğer kısımlarında da olabilir. Ellerdeki titreme bazen normal günlük aktiviteleri engelleyecek boyuta ulaşabilir. Ses, kafa, çene, gövde ve bacak titremesi şeklinde de görülebilmektedir.

Titreme herhangi bir yaşta başlayabilir. Başta cok rahatsızlık vermeyen titreme, yaşın ilerlemesiyle birlikte şiddetini de arttirir. Hastalar genellikle olayın başlamasından 10-20 yıl sonra tibbi tedaviye ihtiyaç duyar hale gelir.
Esansiyel tremorun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Santral sinir sisteminin bir bozukluğudur ancak beynin hangi kısmından kaynaklandığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz.

Esansiyel tremor tanısı ancak deneyimli nöroloji hekimleri tarafından yapilabilmektedir. Çünkü titreme diğer başka nörolojik hastalıkların da bir bulgusudur. Esansiyel tremor tanısı en çok Parkinson hastalığıyla karışmaktadır. Bu nedenle tanıda çok dikkatli olunmalıdır.

Sebepleri

Genler hücrelerinizin içinde bulunan, vücudunuzun büyümesini, gelişmesini ve işlevini etkileyen bilgi merkezleridir. Gerçek sayı hala tartışmalı olsa da, en az 30.000 gene sahip olmanız muhtemeldir. Bu genlerden sadece birinde meydana gelen mutasyon vücudunuzun çalışma şeklini büyük ölçüde değişikliğe uğratabilir.

Temel titreme vakalarının tümünün yaklaşık olarak yarısı genetik mutasyondan ötürü meydana gelmektedir. Araştırmacılar bu işin içinde olduğu görünen iki gen tespit etmişlerdir: ETM1 ve ETM2. Ancak diğer genlerdeki mutasyonların da rahatsızlığa neden olması mümkündür.

Temel titremeye genetik mutasyon olmadan tam olarak neyin yol açtığı bilinmemektedir. Doktorlar sorunun hareketlerimizi kontrol eden beyin devrelerinde meydana geldiğini bilmektedirler. Pozitron emisyon tomografisi taraması (PET) adı verilen görüntüleme tekniğinin kullanıldığı araştırmalar beynin bazı bölümlerinin (acıyı ve diğer duyu mesajlarını ileten) faaliyetinin, temel titremenin görüldüğü kişilerde arttığını göstermektedir. Ancak, bilimcilerin bu hastalığın ardından yatan mekanizmayı tam olarak anlaması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Doktorlar birçok kişinin, titremelerinin başlangıcı ile, bir kaza veya sevdikleri birinin ölümü arasında bağ kurduğunu bilmektedir. Stres temel titremeye yol açıyor görünmese de, semptomları daha kötü hale getirebilir.


TEŞHİS VE TEDAVİ İÇİN DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ!