Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, yapılan yargılama sonunda mahkeme tarafından verilen kararın kesinleşmesi ile sanığın hükümlü statüsünü aldığını ve alınan cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olması durumunda da bu kişilerin koşullu salıverme hükümlerinden yararlanabileceğini kaydeden Üskül, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Buna karşılık, duruşmaları tutuklu olarak devam eden veya hükümle birlikte tutuklanan sanıkların, duruşmaları sona erip hüküm tesisinden, kararın kesinleşmesine kadar geçen süre içindeki durumları 'hükümözlü tutuklu' yahut 'hükmen tutuklu' adı verilen kişiler ise şartla salıverilme hükümlerinden yararlanamamaktadır.Bu durum, Anayasada yer alan 'hukuk devleti' 'insan haklarını saygı', 'eşitlik', 'adil yargılanma hakkı' ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Gerçekten de aleyhlerindeki dava, gecikmeden sona eren ve aleyhlerindeki hüküm kesinleşenler, şartla salıverilmeden yararlanırken; hükümözlü tutukluların, Yargıtay aşamasının uzunluğu gibi nedenlerle bundan mahrum edilmelerinin haklı ve kabul edilebilir yanı yoktur.Önerilen teklifin afla ilgisi bulunmamaktadır. Teklifle, bir af değil, yürürlükteki şartlı salıverme koşullarındaki bir haksızlığın giderilmesi amaçlanmaktadır.''