Müzik Dersi:
mi-mi-fa-fa-sol-sol-la
si-si-do-la-sol-sol-mi
mi-mi-re-re-fa-fa-si
la-la-sol-sol-si-si-do
do-re-mi-fa-sol-la-si-do
do-si-la-sol-fa-mi-re-do

Karlı Dağlar:
re-re-la-la-la
sol-fa-sol-la-la
sol-sol-fa-sol
la-fa-mi
fa-sol-mi-re-fa-mi-re

Kara Basma:
la-sol-la-sol-do
sol-fa-mi
la-sol-la-fa-
sol-fa-mi

Bir Şarkısın Sen:
do-re-do-si
do-si-do-la
si-la-si-sol
sol-la-sol-fa-mi
do-re-do-si-sol-la-si (mi)
la-si-la-sol-fa
si-do-la-sol-fa-sol-mi

Sarı Gelin:
do-re-re-la
la-sol/sol-fa-sol-la
la-si (b)-la-sol / sol-fa-sol-la
sol-la-sol-fa/fa-mi-fa-sol/
sol-fa-mi/mi-re-mi-fa
mi-fa-re-re

Saray Yolu:
la-la-do-la-sol-la-sol-fa-sol-fa-sol-la-la-la-do-la-sol-la-sol-fa-sol
mi-fa-sol-sol-sol-la-fa-fa-sol-mi-mi-fa-re-fa-fa-fa-sol-mi-mi-fa-mi-re-re

Ankara Türküsü:
sol-do-si-do-si
la-la-do-si
sol-la-la-la
sol-do-do-sol
sol-fa-sol-la-sol
fa-fa-la-sol
mi-mi-sol-fa-mi
re-re-fa-mi
re-sol-sol-re

Atabarı:
re-mi-f-sol/sol-la-fa-sol/
sol-fa-sol-la-fa/la-sol-sol/
sol-fa-sol-la-fa/fa-mi-fa-mi-re-do/
fa-mi-fa-sol-mi/mi-re-sol (1) re (2)

Gülnihal:
sol-si-la
re-mi-fa-sol
sol-si-la-la-si-do-si
do-mi-re
la-si-do-si
sol-si-la-re-mi-fa-sol/la-si
sol-fa-mi-sol-fa-mi
re-mi-fa-mi
sol-fa-mi-sol-fa-mi
si-si-si

Kesinlikle Alıntı Değildir.
Lütfen ç/alıntı yapmayınız !
Devamı Gelecek.
Emeğe Saygı.