HEKTOR

Yunan mitolojisinde Truva kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin oğlu olan Hektor, Yunanlı şair Homeros'un İlyada destanında anlattığı Truva Savaşında çarpışan yiğit savaşçılardan biridir.Homeros onu bir sürü erdemi dolayısıyla tanrıların, özellikle tanrı Apollon'un sevdiği ve her fırsatta yardım ettiği çok olumlu özellikler taşıyan bir kahraman olarak betimlemiştir. Halkın ve askerlerin güven duyduğu Hektor, hep savaş alanlarındadır. Truva'yı kuşatan Yunan askerlerine karşı sık sık düzenlediği saldırılarla onları yıldırır. Ne var ki, Yunanlıların da yiğit bir savaşçısı vardır. Adı Aşil olan bu kahraman, savaş sırasında Kral Agamemnon ile arası açıldığından savaştan çekilmiştir.Zor durumda kalanYunanlılar Aşil'i ikna eder, zırh ve silahlarını yakın arkadaşı Patroklos'a verirler. Böylece Truvalılar Aşil'in yeniden savaşa döndüğünü sanacaklardır. Patroklos Aşil'in zırhıyla Hektor'un karşısına çıkar ama Hektor onu öldürür. Aşil arkadaşının öcünü alacağına dair ant içer. Yunan askerlerinin başına geçer ve amansız bir çarpışmaya girerek Truvalıları kentin içine çekilmeye zorlar. Geri çekilmeyi kendine yediremeyen Hektor savaş alanında tek başına kalır. Karşısındakinin gerçek Aşil olduğunu anlayınca kente doğru kaçmaya başlar. Hektor önde, Aşil arkada kentin çevresinde üç kez dönerler. Kaçmasına olanak olmadığını anlayan Hektor dönüp çarpışır. Tanrıların yüzüstü bıraktığı Hektor'un yardımına gelen olmaz. Aşil mızrağını Hektor'un göğsüne saplayarak onu öldürür. Sonra zaferini kutlamak için cesedi arabasına bağlayarak Truva kentinin çevresinde yedi kez tur atar ve Patroklos'un mezarına getirir. Kral Priamos oğlunun cesedini almak için Yunanlılara yalvarır. Sonunda bir anlaşmaya varılır, böylece Truvalıların en yiğit savaşçısının onuruna yakışır bir cenaze töreni yapılır. Hektor'un ölümüyle yenik düşen Truvalılar yenilgiyi kabul etmezler ve kuşatma devam eder.