[B][COLOR=black]İlerde kuraca ınız loncalara anlattı ım şekilde istedi iniz bir logoyu koyabilirsiniz bu logo oyunda lonca isminizin yaninda görünecek bu yüzden öncelikle seçiminizi iyi yapın
Lonca Logosu metin2
yapaca ınız şey basit: önce kendinize 16x12 ebadında jpg bir logo bulun bu logoyu C:\Program Files\Metin2_Turk e y\upload dosyasının içine yapıştırın

Oyuna girip lonca ekranını açtı ınızda (lonca başkanı) orada oyunun standart logoları içinde sizin logonuzuda göreceksiniz onu seçin