1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Konu: SaĞlik YÖnetİcİsİ

 1. #1

  Standart SaĞlik YÖnetİcİsİ  SAĞLIK YÖNETİCİSİ


  TANIM

  Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

  GÖREVLER

  - Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır, - Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izler ve gereği gibi yapılmasını sağlar, - Günlük yiyecek tabelalarını kontrol eder, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlar, - Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlar, - İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlar, genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, - Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Sivil Savunma Uzmanı yoksa sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütür, - Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek ilgili yerlere gönderir, - Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber verir, - Hastanenin halen ve gelecekteki yatak gereksinmesinin saptanması için gerekli çalışmaları yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Bilgisayar, - Hesap makinesi, - Kağıt, kalem vb. büro malzemeleri, - Kanun, tüzük ve yönetmelikler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  - Sağlık Yöneticisi olmak isteyenlerin; - Normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, - Sosyal bilimlere özellikle ekonomiye ilgili, - Başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen, - İleri görüşlü, yeniliklere açık, Büro işlerinden hoşlanan, - Dikkatli, sorumlu, kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Sağlık yöneticileri özel veya resmi hastanelerin büro kısmında görev yaparlar. Genellikle oturarak çalışan sağlık yöneticisi başhekimle ve emrinde çalışanlarla sürekli etkileşim halindedir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  - Sağlık yöneticiliği ülkemizde son yıllarda bir meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Bu nedenle giderek sayıları artan özel hastanelerin açılmasıyla sağlık yöneticilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulunda verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Sağlık Yönetimi Programında mesleğin eğitimini görmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puan almak gerekmektedir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  - Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. - Eğitim süresince öğrencilere; genel kültür dersleri yanında, Genel İşletme, Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Yönetim Bilimi, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Davranış Bilimleri, Halkla İlişkiler, Muhasebe-Maliyet Muhasebesi, Hastane Maliyet Muhasebesi, Hukuk-Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İşletme Hukuku, Sağlık Hukuku, Ekonomi-Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Beslenme, Biyoistatistik. vb. dersler verilmektedir. - Ayrıca, öğrenciler yönetim, insan ilişkileri, personel işlemleri, maliyet işlemleri gibi çok çeşitli konularda eğitim almaktadırlar. - Öğrencilerin sağlık kuruluşlarında, özellikle hastanelerde 4 ay süreyle staj yapma zorunluluğu vardır.

  MESLEKTE İLERLEME

  - Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler - Mesleki eğitimi tamamladıktan sonra sağlık kuruluşlarının yönetim birimlerinde uzman eleman olarak çalışmaya başlanır.Mesleki başarı ve deneyime göre müdür yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Eğitim süresince her hangi bir kazanç yoktur. Ancak, Kredi ve Yurtlar Kurumundan “Öğrenim Kredisi” ve “Harç Kredisi” alabilirler. - Sağlık kuruluşlarının idari birimlerinde çalışan, yeni mezun elemanlar, asgari ücretin 2 katı kadar aylık ücret almaktadır. Yönetici pozisyonuna gelindiğinde yani Hastane Müdürü olunduğunda ise asgari ücretin en az 3 katı kadar aylık ücret alınmaktadır. Özel hastanelerde bu ücret asgari ücretin 7-8 katına kadar çıkmaktadır

 2. #2

  Standart

  selamlar.aradığım bir bilgiydi teşekkürler.sağlık kurumları işletmeciliğiyle sağlık idaresi mezunlarının çalışma alanları aynı mı acaba?bi bilgin var mı bu konuda.

 3. #3

  Standart

  Alıntı sidarta21´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
  selamlar.aradığım bir bilgiydi teşekkürler.sağlık kurumları işletmeciliğiyle sağlık idaresi mezunlarının çalışma alanları aynı mı acaba?bi bilgin var mı bu konuda.

  Malesef çok net bir bilgim yok seni yanlış yönlendirmiyim.Elimde bu konuyla ilgili birde şu bilgi bulunmakta:  SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ


  TANIM

  Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir.

  GÖREVLER

  - İşletmenin sağlık politikasını oluşturur. - İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir. - Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve yönetir. - Personelin uygun birimlerde görevlendirilmesini sağlar. - Çalışmalar düzenler ve hizmetlerin etkin bir biçimde yürütülmesini sağlar. - Sağlık alanındaki gelişmeleri izler. - Çalıştığı kurumda hizmetin kalitesini artırıcı önlemler alır. - Muayene ve sağlık ücretini saptar, - Çevre sağlığı ile ilgili gereken çalışmaları yapar veya yaptırır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Bilgisayar, - Kırtasiye Malzemeleri, - Diğer Büro Malzemeleri.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Sağlık Kurumları İşletmecisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip, - Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, - Bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, - Eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, - Değişime ayak uydurabilen ve esnek düşünüp yenilik yapabilen, - Sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, - Ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, - Kendini geliştirmeye istekli ve coşkulu, kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Sağlık Kurumları İşletmecisinin çalışma ortamı çalıştığı işletmenin özelliğine göre farklılık göstermektedir. Yaptıkları işlere ve işletmenin özelliğine göre çalışma ortamları farklılık gösterse de genellikle büro ortamında çalışırlar. İlaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarındaki çalışma ortamında kimyasal madde kokusu yoğun olabilmektedir. Görev genellikle ayakta yürütülür.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programında verilmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde de önlisans düzeyinde mesleğin eğitimi verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin lisans eğitimine girebilmek için; - Lise veya dengi okul mezunu olmak, - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programı için yeterli Eşit Ağırlıklı (EA) puanı almak, - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” lisans programını tercih etmek gerekmektedir.

  Meslek Liselerinin Yaşlı Hizmetleri Alanından mezun olanlar “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” (açık öğretim) ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları gerekir.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin lisans eğitim süresi 4 yıl, ön lisans eğitimi ise 2 yıl sürelidir. Eğitim süresince öğrencilere; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Yabancı Dil, Matematik, Bilgisayar, Ekonomi, İşletme, İstatistik, Hukuk, Tıbbi Sosyoloji, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri gibi dersler okutulmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME

  Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

  KURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

  - Eğitim sonrası Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan Sağlık Kurumları İşletmecisi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Sağlık Hizmetleri sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. - Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir. - Yeni mezun olan ve özel sektördeki bir işyerinde işe başlayan meslek elemanları en az asgari ücretle işe başlar. Ancak hizmet arttıkça ödenen ücret asgari ücretin 4-5 katına kadar yükselebilmektedir.

Benzer Konular

 1. SaĞlik EĞİtİmcİsİ
  By EXiR in forum Meslek Grupları
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-24-2007, 02:49 PM
 2. Fon YÖnetİcİsİ
  By EXiR in forum Meslek Grupları
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-21-2007, 09:07 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]