Mesai dışı çalışma puanı yönetmelik hükümlerince hesaplanarak döner sermaye ödemelerine yansıtılması gerektiği halde uygulamayı yok sayan kurumlara müracaat ederek hak kaybının önüne geçildi.
Türk Sağlık SEN Zonguldak Şubesinin girişimleri neticesinde fazla mesailer Döner sermaye ek ödemesine yansıtıldı.

Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinin ‘o' bendine göre “mesai dışı çalışma puanı; tabip dışı personele haftalık mesai saatini aşan, mesai dışı çalışma saatinin 30 ile çarpılması suretiyle bulunan puan" şeklinde tanımlanan mesai dışı çalışma puanı hesaplanarak döner sermaye ödemelerine eklenmesi hükmü içerdiği halde pek çok kurumda bu uygulanmıyordu.

Mesai dışı çalışma puanı yönetmelik hükümlerince hesaplanarak döner sermaye ödemelerine yansıtılması gerektiği halde uygulamayı yok sayan kurumlara müracaat ederek hak kaybının önüne geçildi.
Zonguldak TSS Şubesi faaliyet alanında yer alan kurumlara müracaat ederek sağlık çalışanlarının bu konudaki mağduriyetlerini önledi.

Bu uygulama mevcut nöbet parasını ortadan kaldırmıyor.
Haftalık 45 saatlik mesai saati dışında nöbet tutmak suretiyle fazla çalışan personelin net performans puanının hesaplama formülü;" Net Performans Puanı= (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı) +(Ek Puan X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı ) + Mesai Dışı Çalışma Puanı" şeklindedir

Kaynak: personelsağlık