Kanuni Sultan Süleyman kendini şöyle tanımlıyor olmaktan çok memnundu:

'Ben ki, sultanların sultanı, bakanların bakanı, Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un, Zülkadri'ye illerinin ve Diyarbekir'in, Azerbaycan'ın, Acem'in ve Şam'ın, Haleb'in ve Mısır'ın, Tunus'un ve Cezayir'in, Fas'ın, Mekke'nin ve Medine'nin, Kudüs'ün ve daha nice memleketlerin, ki ulu ve şanlı atalarımın kahredici kuvvetlerle fethettikleri, şan ve zafer getiren kılıcımla fetheylediğim, nice diyarın sultanı ve padişahı, Sultan Bayezit Han oğlu Sultan Selim Han'ın oğlu Süleyman Han'ım.'