Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği“Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği”, Turgut Özakman’ın, 51 yıllık yazarlık, 36 yıllık öğretmenlik birikiminin ürünü olan bir kitap; yalnız öğrencilerin ve dramaturgların değil, oyun ve senaryo yazmak isteyen herkesin yararlanabileceği özgün bir çalışma.
Kitapta, birçok örnekle desteklenmiş olarak, konu bulmakla ilgili bütün yöntemler, karakter yaratmanın yolları, drama sanatının başlıca teknik ve estetik sorunları ve çözümleri, pratik bir anlatımla açıklanmaktadır.
Tiyatro oyunu ve senaryo yazma teknikleri hakkında hayli eser var. “Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği ise, bütün dramatik yazarlık dallarını (tiyatro ve radyo oyunu ile televizyon ve film senaryosunu) kapsayan, ortak ve farklı temel özellikleri ve teknikleri birarada anlatan ilk çalışmadır.

Kitabın içinden
Tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında, televizyon ve sinema filmlerinde, aynı dramatik kurallar geçerlidir. Konu anlatılmaz, canlandırılır, genel olarak o anda oluyormuş gibi sergilenir. Ama aralarında, iletim ve sergileme farklarından kaynaklanan ayrılıklar vardır. Mesela bir radyo oyunu yalnız kulağa, bir sessiz film veya sözsüz oyun ise yalnız göze yöneliktir. Bir film veya sahne oyunu, hem kulağa, hem göze yöneliktir ama ikisinin arasında da iletim ve sergileme farkları bulunmaktadır.
Dramatik Mantık
Dramatik sanatlarda iki temel yöntem vardır: Kapalı biçim (benzetmeci/dramatik yöntem), açık biçim (göstermeci/epik yöntem). Bu iki yöntem arasındaki fark şöyle özetlenebilir:
Kapalı biçimde, izleyici yokmuş gibi davranılır. İzleyicinin, oyunu, o anda olmakta olan gerçek bir olaymış gibi seyretmesi istenir. Açık biçimde ise, doğrudan izleyiciye yönelinir, bir oyun seyrettiği unutturulmaz.
Kitabın Künyesi
Yayınevi : Bilgi Yayınevi
Yazar : Turgut Özakman
Sayfa Sayısı : 330
Türü : Referans - Senaryo-Oyun
ISBN : 975-494-779-1
Basım Tarihi : 1998 - Kasım