Tarayıcılar (Browser)

Internet' de milyonlarca bilgisayar üzerindeki birbirine bağlı web sayfalarına ulaşmak için bazı arabirim programlar kullanılır. Bu arabirim programlara Tarayıcı (Browser) denir. En yaygın kullanılan tarayıcılar Internet Explorer ve Netscape Navigator'dır. Gözatıcılar genellikle birbirlerine benzer. Bunlarda bir tanesini kullanabilen diğerini de rahatlıkla kullanabilir.


Resim Üzerinde : Explorer'ın menu, araç ve adres çubuklarının tanıtımı.
Gözatıcının menü çubuğunu tanıyalım:
Aşağıdaki listede araç çubuğunda yeralan, araçların fonksiyonlarının öğrenci tarafından keşfedilesinin istenmesi.
1. Geri (Back): Bir önceki sayfaya gitmenizi sağlar
2. İleri (Forward): Bir sonraki sayfaya gitmenizi sağlar.
3. Dur (Stop): Sayfanın yüklenmesini durdurur.
4. Yenile (:-):-):-):-):-):-):-)): Sayfanın yeniden yüklenmesini sağlar
5. Yazdır (Print): Ekranda görülen sayfayı yazdırır.