Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Masonluk tek gözlü kültü illuminati
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Konu: Masonluk tek gözlü kültü illuminati

 1. #1

  Standart Masonluk tek gözlü kültü illuminati  Masonun anlamı "duvarcı'dır" Masonluk Süleyman Mabedi'nde çalıştığı iddia edilen duvarcı ustası Hiram Usta'yı kendisine örnek alır....


  "Tek Göz"-"Horus'un Gözü"eccal'in simgesi!
  Resmin kaynağı Phoenix mason müzesi:
  http://www.phoenixmasonry.org/masoni...c%20Table3.jpg
  Resimdeki kurukafaya dikkat edin. G.W.Bush masonların Skulls and Bones(Kru kafa ve Kemik) Siyah Mason Locası'na üyedir...


  Resimde geçen "light"/ ışık Lusifer'in (sahte) ışığıdır.

  Jakin- Boaz Sütunları

  Tevrat'ın 1. Krallar, 7. babında geçen sütunlar da şöyle anlatılır: "İki tunç direği yaptı. Ve direkleri mabedin eyvanına dikti ve onun adını Jakin koydu ve sol direği dikti ve adını Boaz koydu." Bütün localarda bulunan iki sütun, Hiram'ın Süleyman Mabedi'nin giriş kapısına koyduğu sütunlardan başkası değildir.

  ----------

  HÜMANİZMTAPINAĞINDAGARİPAYİNLER

  Masonlar tüm dünyayı bir "tapınak" haline getirme amacındadır. Ama hayal ettikleri bu tapınak, İlahi bir dinin değil, hümanist bir dinin tapınağıdır. "İnsan" kavramının putlaştırıldığı, insanların İlahi dinleri tamamen terk ettiği, materyalist ve evrimci felsefenin tek doğru sayıldığı bir dünya hayalidir bu.

  Bir masonik metinde masonluğun bu hedefi ve bu amaçla düzenlenen garip bir ayin şöyle ifade edilir:

  "Bugünkü dinde, yavaş da olsa, şuuru tam manasıyla tatmin edebilecek tek ve evrensel bir din teşekkül etmektedir... Bu evrensel dine paralel olarak, bir de dünya görüşü ölçüsünde ahlak kurulacaktır...Böyle bir din insanı kainatla birleştirecektir. İşte bu MASONİZMdir. Bu din gönülden gönüle kurulacaktır. Kurulan bu dinin mabetleri insanlık mabetleri olacaktır. Bu tapınakta okunan ilahiler, belki de bir insanın ruhundan fışkıran müzik eserlerinin en soylusu olan Bethowen'in 9. Senfonisi olacaktır...

  Mithra Efsanesi'ndeki Boğa'nın eti ve kanı yerine, ekmek yiyerek ve kırmızı şarap içerek bu doğuşu kutluyoruz. Komünyonun manası olan inanç birliği yapıyoruz burada biz. Yeni bir yılda bu kutsal mücadelemizi şöyle vaftiz edip bitirmek istiyorum: Ekmekten bir parça daha yiyiniz, kardeşlerim, bu dinin misyonerleri olan sizler, ekmeği paylaşan aziz dostlar olsun. Ateş yiyerek bir daha şarabınızdan içiniz kardeşlerim, kan kardeşi olmak için." (Mason Dergisi, Yıl: 29, Sayı. 40-41, 1981, s.105-107)
  Kaynak:
  Global Masonluk - Harun Yahya


  Altı Köşeli Yıldız

  Tarihe Mühr - ü Süleyman olarak geçen Altı Köşeli Yıldız, Siyonizm'in simgesi olarak bilinir. Aynı sembol masonlarca da yüzyıllardır kullanılır. Masonlukta altı köşeli yıldız locada görevlilerin dizilişini simgeler.

  Yedi Kollu Şamdan

  Üzerinde yanyana ve aynı düzeyde olmak üzere yedi mumluk bulunan şamdan masonların simgelerinden biridir. Ve geleneksel olarak altından yapılan bir şamdandır. Yedi Kollu Şamdan, mason mabedindeki kutsal ateşi sembolize eder. Masonluktaki önemi kendi kaynaklarında şöyle anlatılır: "Mabed, sembolik olarak alevlerle aydınlatılmalıdır. Usta derecesinde yedi kollu şamdan bulunması şarttır." Yedi kollu şamdan, aynı zamanda, 1948'de kurulan İsrail'in devlet amblemidir.


  GÖNYE VE PERGEL

  Mason sembolleri içinde en çok bilineni ise iç içe geçmiş bir gönye ve pergelden oluşan kompozisyondur. Masonlar kendilerine sorulduğunda bu sembolün bilim, geometrik düzen, akılcılık gibi kavramları simgelediğini belirtirler. Oysaki gönye-pergelin bundan daha farklı bir anlamı vardır.

  Bunu, tüm zamanların en büyük mason üstadlarından biri sayılan Albert Pike'ın Morals and Dogma (Ahlak ve Dogma) adlı kitabından öğrenmek mümkündür. Pike, bu kitabın 839. sayfasında pergel ve gönye sembolü hakkında şöyle yazmaktadır:

  "Bu, Aryanlardaki Brahman ve Maya inançlarında veya Mısır'daki Osiris ve İsis efsanesinde olduğu gibi, kutsallığın ikili bir doğası olduğu düşüncesini sembolize eder. Örneğin Güneş erkek, Ay ise dişi bir doğaya sahiptir."73

  Bunun anlamı, masonların en ünlü sembolü olan gönye-pergelin, aslında yine Eski Mısır'dan veya Hıristiyanlık öncesi Aryan inançlarından kaynaklanan pagan bir hurafenin işareti oluşudur. Pike'ın alıntısında geçen Ay ve Güneş sembolleri de mason localarında yer alan önemli bir semboldür ve bunlar Ay'a ve Güneş'e tapınan antik pagan toplumların batıl inançlarının bir ifadesinden başka bir şey değildir.


  GÖZ ve PİRAMİT
  Masonların en ünlü sembolleri arasında yer alan üçgen içinde göz ve piramit, Eski Mısır'dan alınmadır. ABD Büyük Mührü'nde yer alan piramit, Firavun Keops adına yapılan büyük piramittir. Göz sembolü ise Eski Mısır gravürlerinde sıkça kullanılan bir rumuzdur.
  MASON LOCALARINDAKİ ESKİ MISIR SEMBOLLERİ
  Eski Mısır ile masonlar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan önemli gerçeklerden biri de, masonluğun sembolleridir.
  Semboller masonlukta çok büyük önem taşır. Masonlar, felsefelerini, gerçek manalarını sadece kendi üyelerine açıkladıkları semboller aracılığıyla ifade ederler. 33 derecelik masonik hiyerarşi içinde kademe kademe yükselen mason, her derecede masonik sembollerin yeni anlamlarını öğrenir. Böylelikle masonik felsefenin derinliklerine aşama aşama ulaşır.
  GÖZÜN ALTINDAKİ PİRAMİT
  Dünyadaki en ünlü masonik sembol, büyük olasılıkla, 1 dolarlık Amerikan banknotunun üzerinde yer alan ABD mührüdür. Mühürde yarım bir piramit ve bu piramitin tepesine oturtulmuş bir "üçgen içinde göz" sembolü yer alır. "Üçgen içinde göz" mason localarının değişmez sembolüdür ve adeta masonluğun bir numaralı işareti durumundadır. Masonluk konusunu ele alan kaynakların büyük bölümü, bu gerçeğe vurgu yaparlar.
  Üçgen içindeki gözün altındaki piramit nispeten daha az dikkat çekmiştir. Oysa bu piramit de son derece anlamlıdır ve masonluğun felsefesini tanımlamak bakımından oldukça açıklayıcıdır. ABD mührü hakkında bir doktora tezi hazırlayan Amerikalı akademisyen Robert Hieronimus'un bu konuda verdiği önemli bilgiler vardır. Hieronimus'un tezi "Amerikan Büyük Mührü'nün Arka Yüzünün Tarihsel Bir Analizi ve Hümanist Psikoloji ile İlişkisi" başlığını taşımaktadır. Tezde, mührü benimseyen ABD kurucularının mason olduklarına, bu nedenle hümanist felsefeyi benimsediklerine vurgu yapılmakta ve mühürde de bunu yansıttıkları bildirilmektedir. Bu hümanist mesajların Eski Mısır ile olan bağlantısı ise, mührün merkezindeki piramit tarafından simgelenmektedir. Piramit, Mısır'daki Firavun mezarlarının en büyüğü olan Keops Piramidi'nin bir tasvirinden ibarettir.
  Global Masonluk - Harun Yahya


  Tarih: Cum Şub 24, 2006 3:41 pm Mesaj konusu:

  --------------------------------------------------------------------------------


  G.Washington

  SAYFA 159-Derin Dünya Devleti(Gizli Doktrinin Küresel Efendileri)-Timaş Yayınları-İst.2003 :


  A.B.D.:KABBALİSTİK TASARIMLI MASON CUMHURİYETİ!

  Ancak bütün bu yapıyı anlayabilmek için A.B.D.'nin kuruluşundaki masonik etkiyi dikkate almak gerekir.

  Bu anlamda A.B.D.,kuruluş temelleri itibariyla aslında bir Mason Cumhuriyeti'dir.

  Gerçekten de A.B.D. ,Anayasası ve Kurumları masonlar tarafından şekillendirilmiştir.Şu paragraf,bu konuda ilginç bilgiler içermektedir:

  "Amerikan Doları'nın üzerine Birleşik Devletler'in 'Büyük Mühürü' basıldı.Bu yanılgısız olarak tamamen 'Masonik'ti.

  Onüç basamaklı,dört köşeli piramidin üstünde,üçgen içinde herşeyi gören 'Ulu Göz',altında masonluğun çok eski düşlerinden biri olan 'Yeni Seküler Düzeni'n gelişimini bildiren grift yazı.

  18 Eylül 1793'te Capitol'ün köşe taşı resmen yerleştirildi.Maryland Büyük Locası merasimi yönetti ve George Washington'dan ÜSTAD-I MUHTEREM olarak görev yapması istendi.

  MARYLAND JÜRİSDİKSİYONU'na katılmış localar ile birlikte,G.Washington'un VİRGİNİA'daki kendi locası,ALEXANDRİA'daki törende hazır bulundu.

  Bir topçu birliğini de içeren müthiş bir geçit töreni yapıldı.Arkasından bando,bandoyu takiben de George Washington,locaların tüm görevlileri ve üyeleri tam takım regalyalarını kuşanmış bir biçimde gelmekteydi.

  Güneydoğu köşe taşının yerleştirildiği çukura vardığında;G.Washington'a,olayın anısını simgeleyen ve katılan tüm locaların isimlerini içeren gümüş bir plaket takdim edildi.

  Topçu birliği top atışı yaptı.Daha sonra G.Washington çukura inerek plaketi taşın üzerine yerleştirdi.Etrafına da Masonik Ayini'n standart simgesel donatısı olan mısır,şarap ve yağ kapları yerleştirildi.

  Katılanların tümü duaya katılarak masonik şarkılara eşlik etti.Topçular tekrar top atışı yaptı.

  G.Washington ve mahiyetindekiler daha sonra köşe taşının doğusuna doğru hareket ettiler ve burada başkan;geleneksel üç basamaklı platformun üzerindeki kürsüde ayakta durarak,söylevde bulundu.

  Söylevi masonik şarkılar takip etti ve topçular son atışı yaptılar.

  G.Washington'un merasim sırasında kullandığı 'çekiç,gümüş mala,gönye,düzeç',bugün Kolombiya Federal İdare bölümündeki 5 numaralı Poatamac Locası'nda bulunmaktadır.

  Taktığı önlük ve eşarp ise kendi locası olan 22 numaralı Alexandria Locası'ndadır."(9)

  9-Micheal Baigent/Richard Leigh;'Mabet Ve Loca'-Emre Yayınları-İst.-2000,sayfa 285

 2. #2

  Standart

  illuminai grubu kuruyorum.kayıt olmak isteyen benle arkadaş olsun

 3. #3

  Wink

  ters veya düz aynı olmak üzere
  Eklenmiş Resmin önizlemesi Eklenmiş Resmin önizlemesi Resmi gerçek boyutunda görmek için tıklayın.

Resmin ismi: aleminkurdu_1_illuminati.jpg
Görüntüleme: 110168
Büyüklüğü: 45,3 KB (Kilobyte)  
  Angehängte Grafiken    

 4. #4

  Standart

  Paylaşım için teşekkürler .

Benzer Konular

 1. Masonluk Ve Yahudilik İlişkisi
  By ABYSS in forum Yahudilik
  Cevaplar: 6
  Bölüm Listesi: 07-29-2011, 08:19 PM
 2. Masonluk Ve Yahudilik İlişkisi
  By RebelliouS in forum Yahudilik
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 06-25-2009, 07:43 PM
 3. Masonluk ve yaptıkları
  By ABYSS in forum Dini Bilgiler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-19-2007, 01:55 AM
 4. Ana Tanrıça Kültü Var mıydı? « Tarihi Gizemler
  By HeLiN in forum Eski Uygarlıklar ve Dünya Tarihi
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-11-2007, 02:19 PM
 5. Masonluk
  By HeLiN in forum Diğer Dinler
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 04-11-2007, 02:14 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]