HAK YARATTI ALEMİ
Aşkına Muhammedin
Ayı günü yarattı
Sevkine Muhammed
NAKARAT:La ilahe illalah Muhammeden rasürullah
La ilahe illalah hak bir ya rasürullah
Ol dedi oldu alem
Yazıldı levhi kalem
Okundu hacni kalem
Sanina Muhammedin
NAKARAT:
Hep melekler geldiler
Saf saf olup gittiler
O an namaz kıldılar
Sanın Muhammedin
NAKARAT:
Havada uçan kuşlar
Yaşarıp bağrı taşlar
Yemiş verdi ağaçlar
Aşkına Mhammedin
NAKARAT:
Nice insanlar geldi
Muhammed'e yüz sürdü
Sekiz cennet bezerdi
Aşkına Muhammedin
NAKARAT: