Hukukun Tanımı ve Bölümleri
Toplum hayatında, kişilerin birbiri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve yaptırım
gücünü devletten alan, uyulması zorunlu olan düzenleyici kuralların tümüne hukuk denir.

Hukuk, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere ikiye ayrılır.

1.2.1 Özel Hukuk
Eşit haklara sahip kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına Özel
Hukuk denir.
Özel hukukun bölümleri şunlardır :

1.2.1.1. Medeni Hukuk
Kişilerin; medeni ilişkilerini, mülkiyet ilişkilerini, hak ve borçlarını düzenleyen
hukuk dalıdır. Evlilik; mülk edinme, sözleşme yapma gibi ilişkiler medeni hukuk içinde
düzenlenmiştir.
. Evlenmeyi düzenleyen kurallar hangi hukukun hangi bölümüne girer
1.2.1.2. Ticaret Hukuku
. Kişiler ve şirketler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.
1.2.1.3. iş Hukuku
Çalışma hayatını, işçilerin ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuk dalıdır.