Warning: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in ..../includes/class_bbcode.php on line 2958
Atatürk hakkında yazılmış kitaplar
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

Konu: Atatürk hakkında yazılmış kitaplar

 1. #1

  Standart Atatürk hakkında yazılmış kitaplar  Ulu Önder Atatürk Hakkında Yazılmış Kitaplar

  Atatürk Diyor Ki (Derleme,Kar Yayınları)
  Biz Türkler, Bütün Tarihimiz Boyunca Hürriyete ve İstiklale Timsal Olmuş Bir Milletiz
  Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette aaaahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  - Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
  (Tanıtım Yazısından)

  Atatürk - Bir Milletin Yeniden Doğuşu (Lord Kinross,Altın Kitaplar)
  "Bu kitap çağdaş Türkiye'yi yaratan ve tarihin akışını değiştiren büyük önder hakkındaki birçok bilgi eksiğini giderecek bir araştırma ürünüdür. "İşte, şimdiye kadar yayınlanmış en kapsamlı 'Atatürk' incelemesi...'Atatürk büyüleyici ve gizemli bir kişilik olarak belleklerde kalıyor." -The Times- "Son zamanlarda yayınlanmış yaşam öykülerinden pek azı Lord Kinross'un 'Atatürk'ü kadar başarılıdır. Bu yapıt şan ve şerefin insan biçimine girmiş unutulmaz anıtıdır." Sunday Telegraph

  Ölümsüz Atatürk
  (Vamık D. Volkan,Norman Itzkowitz,Yayın Evi:Bağlam Yayıncılık)
  Bir insan olarak Atatürk ve yaşam öyküsü 'Kederli bir ulus'un varlığı, Mustafa Kemal'e, kendi ruhsal dünyasında yaşattığı kederli anne imgesi üzerine yansıtacağı dışsal bir gerçeklik sundu. Kederli ulus, ona yaşamı boyunca sürecek Türk ulusunu kurtarma ve onarma misyonunu kazandırdı. Atatürk ünvanını aldığında kederli ulus onarılmış durumdaydı. Diğer bir ifadeyle söylersek, kendi çocukluğunun mutsuz ortamını mutlu ve muhteşem bir ortama dönüştürmüştü. Mustafa Kemal, ele geçirdiği ilk fırsatta tarihsel arenayı kendi içsel dramının yaşandığı sahne olarak kullandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel gelişimini çocukluğundan başlayarak ölümsüz Atatürk oluncaya kadar geçen bütün bir süreci öykülendirmeyi, onun kendi iç dünyasıyla -kurucusu olduğu ve daha sonra modern bir ulusa dönüştürdüğü Türkiye olarak- dış dünya arasındaki karşılıklı etkileşimi çözümlemeye çalıştık.

  Falih Rıfkı Atay-Babanız Atatürk ( Pozitif Yayınlar )
  Her birinizin bir babası ve bir annesi var. Onlar olmasa idi dünyaya gelemezdiniz. Eğer Atatürk, milletinin ve ordularının başında Anadolu savaşlarını kazanmasa idi, bu dünyada vatansız ve hürriyetsiz kalırdınız. Asıl öksüzlük budur. Onun için kitaba Babanız Atatürk adını koydum. Hayatınızı ana-babanıza, hür, şanlı ve şerefli Türklüğünüzü Atatürk’e borçlusunuz.
  Size, babanız Atatürk’ün nasıl yetiştiğini, neler yaptığını, nasıl bir insan olduğunu anlatmak istiyorum. Onunla, niçin övündüğünüzü, nasıl onun gibi olacağınızı öğrenmeniz umuduyla.
  Falih Rıfkı Atay

  Sarı Zeybek - Can Dündar

  Çocuklar İçin Nutuk

  Atatürk'ün Bütün Eserleri(1903-1915)-Cilt 1 (Kaynak Yay.)

  Atatürk'ün Bütün Eserleri (1915-1919)-Cilt 2 (Kaynak Yay.)

  Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919)-Cilt 3

  Atatürk'ün Bütün Eserleri (1919)-Cilt 4

  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye halkının ulusal demokratik devriminin önderidir. O'nun hayatı, daha 1908 Devrimi öncesinden 1938'de hayala göz yummasına kadar toplumumuzun devrim süreçleriyle iç içedir. Atatürk, çağımızın iki büyük devrim dinamiğinden birini oluşturan Mazlumlar Dünyası'nın başarıya ulaşan ilk devrimine önderlik etmiştir. Bu nedenle, O'nun başında bulunduğu eylem, yalnız ulusal tarihimize damgasını vurmakla kalmamış, İnsanlık tarihinin yaratılmasına da önemli katkıda bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı'mızın ve Cumhuriyet Devrimimizin bir bütün olarak, bütün dünyada Kemalist Devrim diye bilinmesi, başka deyişle O'nun adıyla anılması doğaldır.
  Not :Atatürk'ün Bütün Eserleri serisi 17 ciltten oluşmaktadır.Yayına Hazırlayan Fikret Ulusoydan ,Kurtuluş Güran,Semra Eyinnen oluşan bir kurul tarafından yayıma hazırlanmıştır.

  19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da 1. Kitap
  Turgut Özakman ,Bilgi Yayınevi
  "Bu halk ne istiyordu yahu? Atatürk'ü böyle çılgınca özlemleri için ne sebep vardı ki? Memleketi evelallah gül gibi idare etmekteydiler. Partiler, televizyonlar, radyolar, üniversiteler, köprüler, barajlar, santraller, otoyollar, fabrikalar çoğalıyor, gökdelenler yükseliyor, döviz serbestçe alınıp satılıyor, İngilizce ağır ağır Türkçenin yerini alıyor, beceren köşeyi dönüyor, manavlarda İtalyan eriği, marketlerde Fransız sirkesi, eczanelerde Viagra bile bulunuyordu. Neredeyse cebi olan herkesin bir cep telefonu vardı. 8 yıllık eğitim de başlamıştı. Çağ atlamak başka nasıl olurdu? Dana ne olsundu! Atatürk'ün sözünü ettiği çağdaş uygarlık düzeyine bal gibi ulaşılmıştı işte! Çağdaş uygarlık düzeyi eğer bu değilse, neydi? Gerçi bazı ufak tefek sorunlar vardı ama bu kadarcık kusur da her demokraside bulunurdu."
  Uzun yıllar boyunca "Ah bir gelse!", "Ah Atatürk olsaydı!" diye özledik O'nu. Bir mucize gerçekleşip Atatürk 19 Mayıs 1999'da geri dönse ve yeniden Samsun'a ayak bassaydı, ne derdi acaba, Türkiye'de neler olurdu, bugünkü durumun sorumluları ne yaparlardı?
  Bu kitap işte bu özlemin ve bu mucize sürecinde yaşanan çarpıcı olayların, sevinçlerin, umutların, acıların; düşündürücü, şaşırtıcı, uyarıcı, uyandırıcı ve eğlenceli sahnelerin romanıdır.

  Vahidettin M.Kemal ve Milli Mücadele

  19 Mayıs 1999 Atatürk Yeniden Samsun'da 2. Kitap
  Turgut Özakman

  1881-1938 Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi
  Turgut Özakman
  "Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi"nde, 1881-1938 arasındaki 57 yıllık yoğun dönem, aynı zaman dilimi içindeki bazı dünya olaylarıyla, dönemin özelliğini belirten bazı ayrıntılar ve sayılarla birlikte verilmiştir.
  Kitapta, ayrıntılı kronolojiden ayrı olarak renkli sayfalara basılı, 1911-1938 dönemini kapsayan bir de "Özet Kronoloji" bulunmaktadır.
  Bu kitapçık, kuru bir tarih çizelgesi olarak da okunabilir; sıfırdan başlayarak, bin türlü iç ve dış engeli, oyunu, tuzağı, yoksunluğu ve yoksulluğu adım adım aşıp zafere ulaşan; aydınlanmayı yani aklın ve vicdanın özgürlüğünü sağlayan; yalnız maddi kalkınmayı değil, sanat, kültür, hukuk ve. alanlarda da kalkınmayı amaçlayan, 18 yılda başarılmış, benzersiz bir mücadelenin, devrimlerin ve kalkınma çabalarının satırbaşlarından oluşan heyecanlı bir roman gibi de.

  Tek Adam ( Üç Cilt) , Şevket Süreyya Aydemir ,Remzi Kitabevi Yay.
  Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam'da, değişen bir dünyada çöken bir dinsel - geleneksel imparatorluktan ve Sevr'i imzalanmış olan bir kalıntıdan, yepyeni bir ulusun, yepyeni bir devletin doğuşunu anlatıyor.
  Tek Adam, sadece Türk Devrimi'ni değil, aynı zamanında, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinde, bir devrimciyi de çok iyi çözümleyen veokuyucuya aktaran bir başyapıt...
  EMRE KONGAR

  ( Attila İlhan , Yayınevi : İş Bankası Yayınları)
  Kurtuluş Savaşı'nın en hareketli günlerini Mustafa Kemal'in yaşamı içinde anlatan roman, Kuvay-ı Milliye'nin İzmir'e girişi, Trakya'nın geri alınması ile bitiriyor.
  Mustafa Kemal, Latife Hanım, Fikriye Hanım, İsmet Paşa, Hoca Paşa (Fevzi Çakmak), Mustafa Suphi, Çerkez Ethem, Kazım Karabekir... tümü çok yakından bildiğimiz isimler Attila İlhan kurgusu ile romana girip çıkıyorlar.
  500 sayfa, bir solukta okunup bitirilecek, yakın tarihimizin en önemli günlerini bizlere anımsatacak bir roman

  Atatürk'ten Hiç Yayınlanmamış Anılar
  (Yudakul Yurdakul , yayınevi : Truva Yayınları)
  Bu kitapta "Mustafa Kemal devri kişileri" için çoğunlukla ilk defa okuduğnuz, söylenecek anektodlar, anılar, olaylar bulacaksınız. Bunların tümü yaşanmış gerçeklerin belleklerde hatırlanabilecek ve belki de yadırganacak olaylardır. Bu " yadırgama" ya şaşmıyor, ama şuna inanıyorum ki, anlatılan olaylar ve kişeleri günümüz Türkiye'sinde "efsane" sayılacaktır.
  Cumhuriyetimiz de böylesine efsane sayılacak yiğitlik, cesaret, öngörülük terkibi değil midir ?

  Atatürk Şiirleri Antolojisi
  (Ömür Bahtiyar , yayınevi: Toplumsal Dönüşüm Yayınları)
  Büyüklük odur ki;
  Şu veya bu yoldan bir takım kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz, bunun hiç bir kıymeti ve önemi yoktur.
  Şunun veya bunun sizi yüzünüze karşı gereğinden çok övmesinden kuvvet almaya tenezzül etmeyiniz.
  Büyüklük odur ki; hiç kimseye eğilmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek, o hedefe yürüyeceksin.
  Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Önüne sayısız engeller yığılacaktır. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu güçlükleri aşacaksın.
  Ondan sonra sana büyüksün derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.
  -Selanik, 1908-

  Atatürk'le 30 Yıl
  (Nuyan Yiğit , yayınevi:Remzi Kitabevi)
  İbrahim Süreyya Yiğit, Mustafa Kemal'in Selanik'ten beri hep yanında olmuş bir Kurtuluş Savaşı kahramanıdır.
  Onun, İstanbul'dan kaçış, Anadolu direnişi ve Cumhuriyet'in kuruluşu sürecinde yaşadığı ve tanık olduğu kimi olaylar, bilinmeyen insan yüzleriyle ilk kez bu kitapta öne çıkıyor.
  Atatürk'le Otuz Yıl, başta Mustafa Kemal olmak üzere Yunus Nadi'den Rauf Orbay'a, Kılıç Ali'den İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'dan Ahmet Ağaoğlu'na dönemin tüm öncülerini, insan ilişkileri sıcaklığında ele alıyor. Yakın tarihimiz, bu yapıtta yepyeni bilgilerle bir anı-roman anlatımına kavuşuyor.
  İbrahim Süreyya Yiğit'in oğlu olan Nuyan Yiğit, deneyimli bir gazeteci olarak böylece tarihsel bir görevi yerine getiriyor.

  Atatürk'le Yaşadıklarını Anlattılar
  ( Nazmi Kal , Bilgi yayınevi )
  "Atatürk'le Yaşadıklarını Anlattılar" adlı bu kitap 1970 yılından bu yana hazırladığım televizyon programlarında konuştuğum kişilerin anılarından derlenmiştir.
  Özellikle Atatürk'ün yüzüncü doğum yılı olan 1981 yılı nedeniyle Atatürk'ün yakın çevresinde bulunmuş pek çok kişi ile konuştum. Bu konuşmalar sırasında notlar aldım, bazı konuşmaları banda çektim. Daha sonra yaptığım çekimlerden oluşturduğum Atatürk'ten Anılar adlı yapımların bazı bölümlerini 1981 yılında TRT 1'de yayımladım. Bu çekimler TRT arşivlerinde beklemekte.
  Eski teknoloji ile çekilen bu bantlar yeniden yayımlanır mı bilemem. Ancak ben bu anıların da bir gün yayımlanmasını çok isterim. Burada anlatılan büyük çoğunluğu hiçbir yayında yer almamıştır.
  - Nazmi Kal-

  Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar
  (Halil Bal , Truva Yayınları)
  İstiklal ve hürriyet aşığı bir lider,
  toplumcu bir önderdir Mustafa Kemal ATATÜRK...
  Çağdaş, ulusal bir ruh yaratmış,
  toplumun mutluluğunu kendi huzurunun kaynağı saymış,
  tükenmişliğin, yıkılmışlığın acısı içinde kıvranan insan topluluğuna
  millet olmayı anlatmış bir öğretmendir...
  Atatürk'ü anlatmak için şüphesiz ki, sözcükler yetmez.
  Buna kitaplar da yetersiz kalır.
  Böyle bir dehayı ancak yaşamak, yaptıklarını anlamakla çözebiliriz.
  Bir de kendi ağzından söyledikleri.
  İşte bu kitap, Atatürk'ün çeşitli toplantılarda yaptığı
  konuşmalardan derlenen alıntılarla oluşturulmuştur.
  Bu kitap bir anahtar.
  Hem de gerçek bir anahtar.
  Tarihimizin en önemli olaylarına tanıklık etmekte

  Atatürk'ün Dış Politikası
  (Tevfik Rüştü Aras , Kaynak Yayınları )
  1925'ten Atatürk'ün ölümüne kadar 13 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Tevfik Rüştü Aras'ın bu kitapta yer alan makaleleri seçilirken, Atatürk'ün dış politikasını mümkün olduğunca ortaya koyan yazıların bir araya getirilmesine özen gösterildi.
  "Atatürk'ün dış politikası" denince, ilk akla gelen kuşkusuz "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesidir. Tevfik Rüştü Aras'ın bu konuda söyledikleri Atatürkçü dış politikanın bir özetidir. Barışın korunması konusunda son derece gerçekçi saptamalarda bulunan Aras, kitapta yer alan çeşitli makalelerinde Türkiye-Sovyetler Birliği dostluğuna özel bir önemle vurgu yapıyor ve Atatürk döneminde olduğu gibi bu ülkeyle yeniden yakın ve dostane ilişkiler kurulmasını tavsiye ediyor.

  Atatürk'ün Fikir Sofrası
  ( İsmet Bozdağ , Tekin Yayınevi )
  Atatürk'ün akşam sofralarına çok ilişildi; "Yaran sofrası" denildi; "Malum Zevat Sofrası" denildi; hatta "Sarhoş Sofrası" diyenler bile oldu.
  Bu kitap, Atatürk'ün akşam sofralarının gerçeğini, en sağlam kaynaklardan soruşturarak, onların verdiği bilgilerle yazılmıştır.
  Atatürk'ün en yakınlarından alınan her bilgi, aynı olayın görgü tanıkları ile pekiştirilmiş, hafıza yanlışları düzeltilmiş ve gerçeğe en yakın biçime dönüştürülmüştür.
  Atatürk sofralarını en iyi anlatan söz, yine Atatürk'ün sözüdür: "Hükümet Uyandı; Hadi Biz Artık Yatalım!"

  Atatürk'ten İnsanlığa Yol Gösteren Sözler
  ( Selman Kılıç , Truva Yayınları )
  Bağımsızlık ve Hürriyet aşığı bir lider, toplumcu bir önderdir Mustafa Kemal ATATÜRK...
  Çağdaş, ulusal bir ruh yaratmış,
  Toplumun mutluluğunu kendi huzurunun kaynağı saymış,
  tükenmişliğin, yıkılmışlığın acısı içinde kıvranan insan topluluğuna millet olmayı anlatmış bir öğretmendir...
  Sadece asker veya devlet adamı diyemeyiz onun için; çok yönlü kişiliğinde eğitim, ekonomi, siyaset, din gibi toplumun temel direklerinin yansımalarını görürüz...
  Onun savaşı tek bir milletin savaşını temsil etmez;
  Dünyada örnek bir mücadeledir...
  Sözleri bir ulusa yönelmez;
  Tüm insanları gösterir gözleri...

  Bilinmeyen Atatürk
  ( İsmet Bozdağ , Truva Yayınları )
  "Tek Adam"ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında onun hizmetinde yer alan ve birbiri ile yarışan sayısız insan vardı. Bu kutsal hizmette yer alanlar arasında öyle biri vardı ki, yırtık pabuçla gezerdi; fakat kimseden bir kuruş dahi kabul etmezdi. Parada ya da makamda gözü yoktu. Sadece vatanına, milletine hizmette gözü vardı.
  O bu inancıyla "Tek Adam"ın en değerli yandaşlarından biri oldu ve Cumhuriyet tarihimizin önemli isimleri arasında yer aldı. "Tek Adam"ın fikir dostlarından biri olarak onunla insanların tanık olduğu ya da olmadığı birçok olay yaşadı. "Tek Adam"la yaşadıkları hayatının en unutulmaz anlarıydı.
  İşte bu kitap, "Tek Adam" Gazi Mustafa Kemal'in hizmetinde varlığını ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapan Celal Bayar'ın kendi dilinden "Bilinmeyen Atatürk"ü anlatıyor.

  Şiirlerle Atatürk

 2. #2

 3. #3

  Standart

  Güzel Konu, Paylaşımın İçin Teşekkürler.10 Bin Kişi Gözatmış Konuya Şahsı Fikrim Bu Konunun Sabitlenmesi Lazım

Benzer Konular

 1. Atatürk Hakkında 30 Özel Bilgi
  By KatLiaM in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 12-12-2007, 08:40 PM
 2. Atatürk Hakkında Yapılan Kehanet....
  By KatLiaM in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 1
  Bölüm Listesi: 12-12-2007, 01:16 AM
 3. Atatürk hakkında bilinmeyen gerçekler
  By blackcat in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 07-10-2007, 09:17 PM
 4. Atatürk hakkında 5 bilinmeyen...
  By ABYSS in forum Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk
  Cevaplar: 0
  Bölüm Listesi: 01-08-2007, 03:28 AM

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Beğenilen Sayfayı İşaretleyin

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • Eklenti Ekleyemezsiniz
 • You may not edit your posts
 •  
[Gizlilik Politikası]-[UslanmaM Kuralları]-[UslanmaM İletişim/Contact]