JENERATÖR SİSTEMİNİN PARÇALARIKontrol Paneli
Aşırı voltaj, düşük voltaj, düşük frekans ve fazlar arası 30 amper üzerindeki akımlarda jeneratörü devre dışı bırakır.


Out Lambaları
Pilot mahallinde üst kısım panelinde her bir jeneratör için birer tane yerleştirilmiştir. Jeneratörün sistemi beslemediği durumlarda kırmızı lamba yanarak out ikazı verir. Üzerine basılarak lamba testi yapılabilir.


Voltaj Regülatörü
Görevi jeneratörün ikaz voltajını ayarlayarak çıkış voltajını sabit tutmaktır. Jeneratör ilk çalışmada bu regülatör üzerinden kendini ayarlayarak voltajın yüklenmesini sağlar.


Bus Transformatörleri
Jeneratörün çıkış fazlarına bağlanmış akım transformatörleridir. Bu transformatörler yüksek yük akımları sırasında daha iyi regülasyon temin etmek için gerekli gücü voltaj regülatörlerine gönderirler.


Kontrol Süviçleri
Her jeneratör için bir adet süviç baş üstü paneline konmuştur. Her süvicin dört pozisyonu vardır.
OFF durumunda bus’ ın enerjisini keser.
ON durumunda jeneratörü bus’ a bağlar.
RESET durumunda bir nedenden dolayı ikaz kesilir. Voltaj vermeyen jeneratöre ikaz verir.
FIELD TRIP durumunda ikaz alanını keserek voltaj üretimini durdurur.

Kontaktör Rölesi
On adet röle mevcuttur. Beş tanesi jeneratörlere, biri AC takata, dördü ise bus bağlama sistemine aittir. Görevleri, jeneratörlerden bir veya birkaçının devre dışı kalması durumunda çalışan jeneratçrlerin diğer bus’ ları beslemesini sağlamaktır.