Kanat Kırılması

Belirtileri: Kuşun kanadının sarkması, uçamama

Sebepleri: Çoğu kez kuşun tutulması sırasında oluşur. Uzun zaman tedaviye lüzum kalmadan iyileşir.

Tedavi: Hiç vakit geçirmeden veterinere gidilmesi gerekiyor. Kırık kemiklerin bazı malzemelere ihtiyacı vardır. Acil müdahale de gerektirir. Ancak yine de evde tedavi uygulamak için, Kanat tam olarak yerine yerleştirilmeli ve ince bir sargı bezi ile bağlanmalıdır. Bu bağ 4–5 cm genişliğinde olmalı ve kuşun ayaklarını kullanabilmesine olanak sağlayacak şekilde alt kısmında kuşun ayakları hizasına iki delik oyulur ve kanatla birlikte vücudu sarılarak düğüm kısmı yukarıda olmalıdır. Birkaç haftada kuş iyileşir, ancak kırık eklem yerine yakınsa kanadını kullanamaz. Ancak bir süre sonra neşesine kavuşur ve yıllarca yaşayabilir.