Çeşitli nedenalerden ötürü kemik iliği yetersizliğine bağalı olarak meydana gelen kansızlıklardır. Verem gibi kronik enfeksiyonlar, lösemialer, zehirli maddeler ve bazı ilaçlar (Kloramfenikol, sulfamidler, hydantoin, butazolidin ve altın tuzları) tiroid yetmezliği, kronik böbrek hastalığı ve aplastik anemi sayılabilir. Bu gibi durumlarda önemli olan kansızlığa neden olan hastalığı tedavi etamektir.