$éréfsizLik séviLdiğini bilé bilé ayrılmaktır . . €n büyük kahpéLiksé séviLirken aLdatmaktır....