hayat beklentilerle doludur ama o beklentiler hayatta değildir.