>insan kendi vicdanından bir şey gizleyemez. (Çehov)

>Yalan söyleyenlerin güçlü bir belleğe ihtiyaçları vardır. (Corneille)

>İlk arzuyu yenmek, onu izleyen diğerlerini tatmin etmekten
daha kolaydır.
(Benjamin Franklin


Sakin havada fırtınayı kestirmek güçtür. (Machiavelli)

Bir insanın başkasından istediği her şeyde ya bir 'İlahi Hak' ya da
bir 'Şeytani Haksızlık' vardır.
(Thomas Carlyle)


Her hata bir bilgisizliğin ya da bir yanılmanın sonucudur.
(Edmont Goblot)


Gerçekten değerlendirdiğim üç hazinem var: Birincisi sevgi ve nezaket,
ikincisi tasarruf, üçüncüsü ise alçakgönüllülüktür.
(Lao-tzu)

Hep öç almayı kuran bir kimsenin yarası, kapanacağına işler. (F. Bacon)

Hiçbir nankörlük kalbimizi, yardım etmek için cürümler işlediğimiz
insanların nankörlüğü kadar yaralamaz.
(Henry Fielding)

Bir insan söylediği şeylerden çok söylemedikleriyle de insanlaşır.
(Albert Camus)

İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür,
pervasızca yüzüne baktın mı sesini keser.
(G. Csiky)

Kötü haberler kırlangıç kanatlıdırlar,
iyi haberler koltuk değnekli.
(Massinger)

Akılsız adam mutluluğu uzakta arar; akıllı ise,
onu ayaklarının altında bulur.
(JAMES OPPENHEIM)

Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki .. (Mevlana)
Sıkıntınızın sırrı sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. (H. de Balzac)
Sabır acıdır, ama meyvesi tatlıdır. (J. J. Rousseau)
Her şeyde bir kötülük görmeyi en çok nankörler öğretir. (Publilius Syrus)
Atın dört ayağı vardır ama gene de tökezler. (Puskin)
Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir
ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur.
(Montaigne)

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamazsın
sen eğri isen
(Yunus Emre)

Şeytanın iki adı vardır. Biri şeytan öbürü yalan. (Victor Hugo)
Eşekler, samana sahip olmayı, altına sahip olmaktan çok
severler.
(Herakleitos)

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını,
başka birisini misal göstererek anlatınız.
(Hazret-i Ali)

Büyük adam olmaya lüzum yok, sadece adam olalım yeter.(Alfred Capus)
İnsan ancak kendisinin yerini, en aşağı kendisi kadar doldurabilecek bir
başkasının bulunduğunu kabul ettikten sonra akıllanmaya
başlar.(R.E. Byrd)

Hoşuna giden her şeyi söyleyen kimse, hoşuna gitmeyecek şeyler
işitir
(Leonard Louis Levinson)