En uygun yerin burası oldugunu düşündüm.


Kotafun uçlarindan
Cevatoz gözükmedi
Bu Rumlarun yüzinden
Lazuri denemedi

Mizenun ağacindan
Çikti iki parpali
Çiktum dinden imandan
Senle sevda yapali

Mizenun başlarundan
Sifterepe uçayi
Sifte beni severdi
Şimdi benden kaçayi

İkizderenun Lazi
Lazuriyi unutti
Evlerun çatisina
Lazutiyi kurutti

Akar Hemşin deresi
Çat duzina göl olur
Büyüğü evlenince
Kuçuğine yol olur

Aspetun alti kaya
Kizlari benzer aya
O Aspetun kizlari
Oturiyi saraya

Alalum alaşalum
Dağlari dolaşalum
İkimiz da sevdali
Rizeye buluşalum

Çok severum severum,
Şu gaybana parayi,
Gelun türki atalim,
Açmayalim arayi

Çiktum dağun başina
Çaliverdum ezani
Kiz senun merağundan
Tutmadum Remezani

Çayirunun dibine
Üç ağaca üzüm var
Bi eve iki bekar
Küçüğina gözüm var

Dereye alabaluk
Okaluktur okaluk
Malpetun bekarlari
Sopaluktur sopaluk

Hiç bir şey düşünme
Fani bu dünya fani
Niceler geldi geçti
Hani eskiler hani

Kayiği attum suya
Rizeliyim Rizeli
Adam cebine sakla
Senin gibi guzeli

Kemencemun ustine
Yay işlesun işlesun
O kırmızı yanaktan
Kemenceci dişlesun

Kemencemun telleri
Boyamadur boyama
Gündüz görmesam seni
Görüm seni ruyama

Sevdaluk ettuk ettuk
Biri birine yettuk
Sevdalığın yoluna
Bir ömürü tükettuk

Sigaram ince mince
Sen ince ben da ince
Sikaramun içine
Sihar misun Hadice

Yaylanun çimenine
Beriye gel beriye
Çıkar eski karini
Bel geleyim yerine

Yaz günü uşiyirum
Yandum tutuşiyirum
Aklumi aldunbaştan
Duzyolda duşiyirum

Yazi yazarum yazi
Kuşlarun kanadina
Gel edelum sevdaluk
Babanın inadina

Sarili çemberinun
Dali var çiçeği yok
Kiz bu benum gönlümün
Senden geçeceği yok

Sanki utaniyisun
Şapka endi kaşuna
Korkayisun karidan
Kepçe vuru başuna

Sevdaluktan elene
Hiç denilirmi şehit
Vermezlerse sevdani
Tut kolundan alda git

O yaylalar yaylalar
Çimen bağladunuz mi
Dert bindi dert ustine
Beni ağladunuz mi

Kuş uşti yavri kaldi
Gokyuzi mavi kaldi
Anahtar yar koynina
Gönlüm kilitli kaldi

Yedum yayla yoğurdi
yureğum bolaniyi
Ardeşenden bir cuzel
Peşume dolaniyi

İki sene okudum
Askaroz mektebine
Çok sevdaluklar etdum
Rizenun merkezine

Hani Çaç sepetun
Dunyayi tutti metun
Verane bu Pazara
Bilinmedi kimetun

Demir elma kurudi
Daha yeyilmeyecek
Turkinun gerisudur
Daha deyilmeyecek

Şu Kapse nun çaylari
Manlenun kirazlari
Mizede rüzgar eser
Hep yikar ormanlari

Bilezuğun yuzuğun
Gözünde var gözluğun
Anasini ağlattun
Kaybana sevdaluğun

Bu yaz düğün yokidi
Bi horon edemeduk
Sıcak mi çarpti bizi
Gonulden sevemeduk

Ben geldum köyünüze
Köyünüz karamişluk
Olmadi edemedum
O kizla arkadaşluk

Atma yedi heceli
Makami da uyacak
Omuzlar silkinirken
Ayaklar sallanacak

Baktım karli dağlara
Daldı gözlerim daldi
Su verin kova kova
Ateş bacayi sardi

Aşot yayladan beri
Saliverdum goyini
Gunde bir defa gorsem
Sevduğumun boyini

Atma türkü atarum
Sanki çok bilmiş gibi
Gözlerumde yaşlarum
Sanki ağlamış gibi

Akan suyun alti sel
İşimuz oldi mesel
İşallah ikimuze
Bi serin ruzgar eser

Ağacun tepesini
Telden tutturacaum
O paçi boğazuni
Beşili dolduracaum

Yayladan doğan cuneş
Bu dağlara vururmi
Turki atmak olurda
Habu çona durur mu

Atma Türki deduğun
Bence genetik bişe
Hemen Her Rize'linun
Akli basar bu işe

Bu atilan turkiler
olacak yedi hece
Günduz iyi atarum
Aklum duriyi gece

Ovit in tepesine
Dumanlar yarişiyi
Sevipte almişidum
Eller ne karişiyi

Atma türki atmayin
Buraya Pazarli var
Yalan soyleme bağa
Yukarida Allah var

İkizdere girişi
Guneycedur Guneyce
Hayde gel kaç bana
Malum vardur Epeyce

Bu Mizenun başindan
Homeze göriniyi
Vanelinun isliği
Manleden Duyuliyi

Cimilun deresine
Çok yüzmüşluğum varidi
Eskiden oralara
Ne savdalar varidi