Yıldırım Beyazıt Dönemi - Yıldırım Beyazıt Dönemi Gelişen Olaylar - Yıldırım Beyazıt Dönemi Önemi Özellikleri(1389-1402)

-Beyliklerler mücadele ederek Anadolu'nun siyasi birliğini sağladı.

-İstanbul iki kez kuşatıldı fakat başarı sağlanamadı.

-İlk kuşatmada Bizans Avrupa'dan yardım istedi ve Haçlı ordusu harekete geçti.

-1396 Niğbolu Savaşı ile Haçlı ordusu bozguna uğratıldı.

UYARI: Bu savaş sonunda Mısır'da bulunan Abbasi Halifesi I. Mütevekkil Yıldırım Bayezit'e gönderdiği mektupta ona "Sultan-ı İklim Rum" diye hitap etmiştir.

-Bu savaşla Bulgaristan ele geçirildi Eflak ve Bosna Osmanlı Himayesine girdi.

-İkinci İstanbul kuşatması sırasında Boğaz'ın Anadolu yakasına Güzelcehisar da denilen Anadolu Hisarı inşa edildi.

-Bu kuşatma Timur'un Anadolu topraklarına girdiği haberi üzerine kaldırıldı.


(1389-1402)

-Anadolu beylikleri üzerine yürüyerek Saruhan Aydın Menteşe ve Germiyanoğulları Beyliklerini Osmanlıya bağladı.(1390)

-Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.

-Karamanoğulları ve Kadı Burhaneddin Beyliğine son vererek Anadolu Türk Birliğini sağladı.

-Anadolu Hisarı’nı yaptırarak İstanbul’u kuşattı. (1391)

-1396 Niğbolu Savaşı ile Mora Despotluğu’nu hakimiyeti altına aldı ve Bulgar krallığına son verdi.(1389-1402)

-Anadolu Türk Birliğini Kurma Çalışmaları üzerinde çok durmuştur.

-Taht değişikliğinden faydalanarak Osmanlı aleyhine faaliyetlere girişen Anadolu beylikleri üzerine yürüyen Yıldırım Bayezit 1390’da Germiyan 1391’de Aydın Saruhan Hamit ve Menteşeoğulları’nı 1392’de Candaroğulları’nı (Sinop hariç) 1397’de Akçay Savaşı’yla Karamanoğulları’nı 1398’de Kadı Burhanettin Devleti’ni topraklarına katarak Anadolu Türk Birliğini ilk kez kurmuştur.

Not : Anadolu Beylerbeyliğini kurarak beylerbeyliği sayısını ikiye çıkarmıştır.

-Yıldırım Bayezit İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahıdır. İstanbul’u birkaç kez kuşatmış ve bu amaçla Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır. Fakat Karamanoğulları’nın saldırıları Niğbolu Savaşı ve Timur tehlikesi yüzünden kuşatmalara ara vermek mecburiyetinde kalmıştır.