Arkada�lar yeni, yerli l�ks marka ke�fettim. Egzotik hayvanlar�n derilerinden (timsah derisi k�l�f ,kertenkele derisi k�l�f , piton derisi k�l�f , vatoz derisi k�l�f )deri iphone k�l�f , anahtarl�k ve kartl�k vs. yap�yorlar. ismi Portalusso

ilginizi �ekebilece�ini d���nd���m i�in payla��yorum. Ben urunlerini cok begendim ve dun iphone x kilif sat�n ald�m, Sadece �st modellere k�l�f �retiyorlar. 1 y�l garanti ve m��terisine �zel sertifika veriyorlar.

Websitesi 2 dilde mevcut.T�rk�e ve ingilizce olmak �zere. Lira, dolar ve euro para birimlerinden �deme almalar�ndan �t�r� anlad���m kadar�yla t�m d�nya �lkelerine g�nderim yap�yorlar.

Bildi�im kadar�yla T�rkiye'nin ilk l�ks telefon k�l�f� ve aksesuar markas� olarak tarihe ge�ti. �nceden yurtd���ndan al�yordum fakat bir t�rk markas�n�n bu i�e giri�ti�ini g�r�nce �ok mutlu oldum tavsiye ederim.